Ingrid Nettervik

1. Jag föddes 1936 i den västgötska staden Alingsås.

Sedan 1968 bor jag i Växjö. Ett år dessförinnan bodde jag och arbetade i Gränna.

2. Under mer än 20 år arbetade jag som gymnasielektor i ämnena svenska och engelska, större delen av tiden vid Teknikum i Växjö. År 1967 blev jag fil.lic vid Lunds universitet i litteraturhistoria med poetik, 1984 disputerade jag i litteraturvetenskap, som ämnet nu heter, vid Stockholms universitet. åren 1989-92 tjänstgjorde jag som universitetslektor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Karlstad. 1992 anställdes jag vid Högskolan i Växjö, som några år senare blev universitet. Här tjänstgjorde jag som universitetslektor i litteraturvetenskap fram till min pensionering 2001 och två år därefter.

  1. Under nitton år ingick jag i styrelsen för Svensklärarföreningen på riksplanet, tio av dessa år var jag föreningens ordförande. Jag var med och startade Vilhelm Moberg-Sällskapet 1989 och har sedan dess tillhört styrelsen, sedan 1997 som ordförande. Jag var även med och startade Pär Lagerkvist-Samfundet 1989 och tillhörde styrelsen fram till senaste årsmötet 2003. Jag var likaledes med och startade Bibliotekets Vänner i Växjö 1991 har sedan dess varit vice ordförande i styrelsen. år 2000 invaldes jag i Smålands Akademi och är sedan 2002 dennas sekreterare.
  2. Min doktorsavhandling från 1984 har titeln “Ängslans bilder. Symbol och verklighet i Per Gunnar Evanders roman Uppkomlingarna”. Jag har skrivit ett flertal läroböcker. I “Dikten och vi”, som är en litteraturhistoria för gymnasieskolan, har jag skrivit om 1900-talets litteratur. Första upplagan kom 1987. Till denna gjordes två antologier, där jag svarade för den del som innehåller 1900-talslitteratur. 1994 kom första utgåvan av “I barnbokens värld”, en bok om barnlitteraturens historia för högskolestuderande. En ny utvidgad utgåva av denna bok kom 2002. “Om myter, motiv och mordgåtor” (1997) är en lärobok för gymnasieskolan och lärarutbildningen om att läsa och analysera skönlitteratur. År 1998 kom “Möt litteraturen”, en ny litteraturhistoria för gymnasieskolan. Jag har där skrivit om 1900-talets litteratur, vilket utgör hälften av boken. I “Författare i Småland” (1998) beskrivs småländska författarskap. Jag var huvudredaktör för denna bok och har skrivit tio av de tjugoåtta kapitlen. Föregångare till boken är “Författarnas Kronoberg” i två delar (1988, 1989) där jag avporträtterar en rad författare från Kronobergs län. Dessutom har jag skrivit ett stort antal tidnings- och tidskriftsartiklar i olika ämnen. Jag har recenserat skönlitteratur i Göteborgs-Posten och Smålandsposten, mest barnböcker i G-P, ungefär hälften av varje i Smp.
  3. Min småländska anknytning är den att jag har bott och verkat i Småland sedan 1967, det första året i Gränna och därefter i Växjö. Jag har under årens lopp kommit att intressera mig alltmer för småländsk litteratur och kultur, vilket torde framgå av publikationerna ovan. Dessutom var min far smålänning.