Stig Tornehed

Tillsammans med biskop Jan Arvid Hellström och professor Lars-Olof Larsson tog Stig Tornehed 1993 initiativet till Smålands Akademi. Han har tillhört det verkställande utskottet och under några år fungerat som akademins sekreterare och redaktör för skriftserien.

Sina småländska rötter har han i Västra Torsås, där han föddes 1924. Efter realexamen kom han som volontär till Nya Växjöbladet och blev snart nog placerad som lokalredaktör i Alvesta. Här kom han att arbeta under samma villkor som en gång Vilhelm Moberg, en författare han senare kom att bli väl förtrogen med.

Efter en sejour på folkhögskolan Wendelsberg utanför Göteborg lockades Stig Tornehed till en tidning i Kungsbacka där han blev kvar i sexton år. Han var en engagerad journalist som var med om att förnya hembygdsarbetet i norra Halland under 50-talet. Det var då grunden lades till den verksamhet som i dag engagerar över 3 000 medlemmar. Han fick uppdrag även på länsplanet, inom folkbildning, kulturhistoria och inom Hallands konstförening.

Tornehed gjorde sin radiodebut 1955 och kom under flera år att vara en nordhalländsk röst i etern. Det var på den tiden då vi hade bara en radiokanal.
1965 valde han att helt satsa på etermediet och kom till Sveriges Radio i Växjö där fick olika chefsuppdrag. Vid omorganisationen 1979 blev han chef för televisionens Smålandsdistrikt och var med om att skapa förutsättningar för dagens omfattande verksamhet. Åren före pensioneringen kunde han helt återgå till att producera egna program inom de områden som speciellt intresserade honom. Som pensionär har han medverkat i Radio Kronoberg med programmet ”Återsänt”, för vilket han botaniserat i radioarkiven.

Stig Tornehed var under många år kulturmedarbetare i Smålandsposten. Han har publicerat mängder av uppsatser i böcker och tidskrifter. Hans intresseområden har varit mångskiftande. Han har intresserat sin för det sydsvenska bonadsmåleriet och står som initiativtagare till ett återkommande nordiskt bonadssymposium. Kyrkogårdar som kulturföreteelser har han skildrat i reportage både i press, radio och TV. Sångerskan Christina Nilsson kom tidigt att fängsla honom och 1989 tog han initiativet till Christina Nilsson-sällskapet, vars hedersordförande han numera är. Han har vidare varit med om att instifta ”Akademin för de friska källorna”, en landsomfattande organisation som bl.a. företar årliga exkursioner runt om i landet. Kontakterna med Halland har Stig Tornehed behållit bl.a. som ordförande i Mårtagårdsstiftelsen, som har till uppgift att vårda och levande göra en sjökaptensgård från 1780. 2003 gav han ut en omfattande bok om Mårtagården, Under samma himmel. En krönika om sjöfarare, bönder och emigranter, en gårdshistoria med lokala, regionala och nationella inslag.

Det kan också nämnas att Stig Tornehed är korresponderande ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademin för svensk folkkultur.
Stig Tornehed promoverades 1993 till fil.hedersdoktor vid Lunds Universitet. Inom Växjö gamla stad är han den förste som på detta sätt lagerkransats efter P.G. Vejde 1951.