Akademins pristagare 2017 och ny ledamot installeras

2017-10-31 av . Inga kommentarer ».

Jujja Wieslander, skapare av Mamma Mu, får 30 000 kronor av Smålands Akademi som årets Emilprismottagare.

Martin Emtenäs, känd naturprofil i tv, mottar Linnépriset på också 30 000 kronor. Wallquistpriset på 25 000 kronor tilldelas teologen Susanne Wigorts Yngvesson och Dag Hammarskjöldspris på likaledes 25 000 kronor går till Dagens Nyheters Nathan Shachar. Det helt nya Hyltén-Cavallius-pris på 30 000 kronor får Håkan Nordmark, historiker och antikvarie i Växjö.

Smålands Akademi har också utsett Kristina Alsér från Locknevi, Vimmerby, till ny ledamot på stol nr 1. Den innehades från början i av Astrid Lindgren. Alsér har tidigare varit landshövding i Kronoberg. Hon kommer från företagsvärlden och sitter i Ingenjörsvetenskapsakademin.

Från och med nästa år öppnar Smålandsakademin nomineringsprocessen till de olika priserna. Via akademins hemsida kan vem som helst nominera i fortsättningen. Inkom före den 15 februari med motiverade nomineringar till de olika pris Akademin delar ut. Kontakta sekr Erik Lindfelt.

Priserna delas ut i Växjö domkyrka kl 17 lördagen den 11 november. Dagen efter installeras Kristina Alsér på sin stol.

Prismotiveringar:

Smålands Akademis Linnépris tilldelas Martin Emtenäs
För det engagemang och den entusiasm varmed han presenterat natur i Sverige och i världen i ett stort antal tv-program och för den kunskap om Sveriges flora och fauna som han skarpt fångat i bokform både för barn och vuxna.

Med stöd från Södra Skogsägarna

Smålands Akademis Emilpris tilldelas Jujja Wieslander
För att hon har gett hundratusentals barn en enastående skatt av berättelser, bilder och sånger för både kropp och själ.  Tillsammans med förre maken Tomas Wieslander skapade hon Mamma Mu, Kråkan, Lillebror och Dagsspöket. Efter hans död har hon fortsatt berätta om dessa älskade barnboksfigurer. 

Med stöd från Saltkråkan AB

Smålands Akademis Wallquistpris tilldelas Susanne Wigorts Yngvesson
Denna Kalmarbördiga teolog har genom både forskning och frejdigt deltagande i det offentliga samtalet riktat sökarljuset på etiska frågor i tiden och är idag en av landets mest namnkunniga i religionsdebatten.

Med stöd från Svenska kyrkan, Växjö stift 

Smålands Akademis Hyltén-Cavallius-pris tilldelas Håkan Nordmark
Som antikvarie och historiker vid Smålands museum verkar han framgångsrikt i Gunnar Olof Hyltén-Cavallius anda där djup historisk kunskap om Småland förenas med ett historiskt berättande som engagerar en bred publik. Han har både genomfört banbrytande forskning om denna traditions betydelse och realiserat dess potential högst konkret.

Med stöd från August Åhslunds stiftelse och Stiftelsen Smålands museum  

Smålands Akademis Dag Hammarskjöldspris tilldelas Nathan Shachar
För ett hängivet journalistiskt arbete, som faktabaserat, välformulerat och engagerat under årtionden lämnat initierade rapporter från Latinamerika, Mellanöstern, Spanien och Turkiet och som därigenom har givit läsarna möjlighet att dra slutsatser, inse sammanhang och förstå verkligheten. 

Med stöd från grosshandlaren ekon dr hc Erik Malmsten

Lämna en kommentar