Stig Tornehed 1924-2017

2017-12-03 av . Inga kommentarer ».

Jan-Olof Johansson: Minnesord Stig Tornehed

Ulf Beijbom:

Den kände radio-och tv-mannen Stig Tornehed har avlidit i Växlö. Närmast sörjande är hustrun Anne-Marie, barn och barnbarn.
Likt Vilhelm Moberg började Stig Tornehed yrkeslivet som journalist på Växjöbladets Alvestaredaktion. Lantbrukarsonen från Västra Torsås med realen från Växjö var lika klippt och skuren för radskrivandet som en gång Algutsbodasonen. Livets universitet fann Stig på Vendelsborgs folkhögskola där han präglades av folkbildaren Justus Älgeskog. Sådant var utgångsläget för de 16 journaliståren i Kungsbacka med intensivt engagemang för traktens, inte minst Onsalahalvöns hembygdskultur. Radiodebuten 1955 föregick erbjudandet att återvända till Växjö och dess nystartade Smålandsdistrikt. Efter nästan tjugo år som radioprofil tackade Stig 1979 ja till att bli chef för televisionens Smålandsstudio.
Trots lysande tv-produktioner som dramatiseringen av Mobergs ”Brudarnas källa” och reportagen från Minnesotas svenskbygder, vill jag påstå att Stigs stora insats låg inom radion, där han framstår som en individcentrerad kulturskildrare i Olof Forséns och Lars Madséns anda: intervjuserien med Vilhelm Mobergs ungdomsvänner, för att inte tala om intervjuerna med den store själv som då brutit kontakterna med Sveriges radio, men välvilligt ställde upp för ”Smålandsradions utsände”. Detta blev den första av många inspelningar med Moberg som även gav Stig förtroendet att bevaka att uppropet mot utvandrarromanen aldrig togs ned från Mobergrummet i Utvandrarnas hus.
Bland de många som Stig introducerade i radion kan nämnas diskofilen Lars-Göran Frisk som blev riksbekant genom programmet ”Skivor från Vetlanda”. Eller flygkaptenen Carl-Werner Pettersson från Åseda som blev en uppskattad radioröst kring människor och nöjen i Svensk-Amerika. Stig var en flitig kulturskribent i hembygdsböcker och dagstidningar. Ibland samlade han sig till respektingivande böcker som ”Under samma himmel” (2004), där han skildrar de sjöfarare, fiskare och emigranter som låg bakom att kaptensbostället Mårtagården på Onsala blev en kulturell stiftelse under Stigs ledning.
Det är svårt att tänka sig en kreativare kulturvårdare! I hans intellektuella eld smiddes ständigt alltid bestående fenomen till uppbyggnad och glädje för lekt och lärd. Som de många publikationerna och utställningarna kring halländska och sunnerboitiska bonadsmålare, instiftandet av Christina Nilsson Sällskapet, initiativet till Akademin för de friska källorna eller Smålands Akademi, där Stig blev en av de tre stiftarna. Denne ursmåländske inkarnation av en polyhistor fick ett välförtjänt erkännande när han 1993 promoverades till hedersdoktor i Lund. Till allt detta kommer en välkomnande och lyssnande personlighet som skänkte tillförsikt åt oss medvandrare.

 

 

Lämna en kommentar