Lars Bergquist

Född 1930.
Författare och fd ambassadör i Peking och i Vatikanstaten vid den Heliga Stolen.
Han tog sin studentexamen i Växjö, där hans far Thorwald Bergquist var landshövding. Efter studier i Lund ( fil.kand. 1953 och jur.kand. 1956) studerade han vid Yale University i USA 1956-57. Anställdes inom UD och blev på 60-talet 1:e ambassadsekreterare först i Paris, sedan i Moskva och i Warszawa.

Utnämndes till kansliråd på UD 1973, blev minister i London 76 och Direktör för det svenska kulturinstitutet i Paris – Centre Culturel Suedois – 1977-82. Som ambassadör verkade han i Peking 1982-88 och i Vatikanstaten 1988-93.
Lars Bergquists författarskap omfattar romaner, noveller, dagböcker, biografier och tolkningar av poesi från franska, kinesiska och italienska; Réne Char från franskan, “Stränghet i ett mandelregn”, (82) ; “Skuggspel, klara vatten” tolkningar av kinesisk Tang-poesi (90).

Bland hans romaner och essäistik märks “Arronax´ minnen” (75), “Annas smak” (77), “Spegelskrift” (78), “Per Brahes undergång och bärgning” (80), “Isvandring med Nordenskiöld” ( 81), “Minnets skafferier” (91) och “Den heliga pyramiden” (92).

Lars Bergquist har under 90-talet uppmärksammats som en av våra främsta Swedenborgskännare. Redan 1988 utgav han “Drömboken” – “Glädjen och det stora kvalet” och påbörjade med detta sin stora levnadsteckning över Swedenborg som via “Biblioteket i lusthuset” – tio uppsatser om E.S.”, fullbordades då den stora biografin över Swedenborg publicerades 1999: “Swedenborgs hemlighet – Om ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud”.

Lars Bergquists intresse har också fokuserats på Den Heliga Birgitta. Han är en mysticistiskt orienterad Birgittakännare, livligt verksam inom Birgittastiftelsen och en av de ansvariga för det stora Birgittajubileet 2003.