Om oss

Smålands Akademi har som syfte att sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt att främja en småländsk identitet.

Akademin, grundad 1993 av biskop Jan Arvid Hellström, professor Lars-Olof Larsson och fil. dr h. c. Stig Tornehed, har sin högtidssammankomst i nära anslutning till skaldebiskopen Esaias Tegnérs födelsedag den 13 november, då priser och belöningar utdelas för insatser i akademiens anda. En historik över de första 25 åren finns nu att fritt ta del av: Smålands Akademins Skriftserie 17.

Sedan 2018 har Smålandsakademin en öppen nomineringsprocessen till de olika priserna. Motiverade nomineringar görs till akademins sekreterare.

Uppdaterad 10 oktober 2019.

Linnés Råshult