Jon Engströmpriset

Jon Engström-priset, till en frihetlig och modig röst i samhällsdebatten

SMÅLANDS AKADEMIS OCH BAROMETERN/STIFTELSEN BAROMETERNS KULTURPRIS TILL MINNE AV Jon Engström

delas ut var tredje år då Smålands akademis högtidssammankomst äger rum i Kalmar. Det avser uppmärksamma insatser som i Jon Engströms anda visar på civilkurage, mod och entreprenörskraft. Pristagarna skall ha verkat i eller ha anknytning till Småland.

Jon Engström, född i Fliseryds socken 1794, död i Ryssby socken 1870, Kalmar län, Småland, var en svensk tidningsredaktör, läkare och författare. Han engagerade sig egensinnigt, framgångsrikt och modigt för medborgerliga rättigheter och företagande i ett fördemokratiskt Sverige. Internationella utblickar och företagande kombinerades med ett stort engagemang för den fria pressen då han grundade Barometern år 1841 för att spegla och påverka situationen i samtiden.

2021 Jan Dzedins
Som okuvlig kulturentreprenör har Jan Dzedins verkat i alla de tre smålandslänen. Jönköpingsbaserade Teateri – landskapets enda fria, professionella barn- och ungdomsteater – och Cirkus i glasriket är två av många exempel på verksamheter som engagerat denne mångsidige och samhällsengagerade teaterman. Tal till Jan Dzedins.
Jan Dzedins tal vid Smålands Akademi högtidsstund Kalmar den 13 november 2021

2018 Ulrika Knutson

Pristagaren utmärker sig i Jon Engströms anda som en frispråkig och engagerad röst i den svenska kultur- och samhällsdebatten. Knutson är en viktig och självständig kommentator som i genomtänkta och elegant formulerade artiklar och krönikor förmår ge kunskapsrika och annorlunda perspektiv på aktuella frågor och samtalsämnen. Tal till Ulrika Knutsson