Östrabopriset

Esaias Tegnér
Skald, biskop
Född 1782, död 1846 i Växjö.
Esaias Tegnér kom till Växjö från Lund 1826, sedan han till sin egen överraskning blivit utsedd till biskop i denna småländska stad. Som skald efterlämnade han en rik produktion, mest känd torde han vara för den patriotiska dikten Svea (1811) samt för sitt hjälteepos Fritiofs Saga, som utgavs 1820-25. Tegnér var även riksdagsman och som sådan engagerad i tidens samhällsdebatt.


ÖSTRABOPRISET TILL ESAIAS TEGNÉRS MINNE

Prissumman är 25.000 kr. Medutdelare var till år 2005 tidningen Smålandsposten.

2006 Cletus Nelson Nwadike
För en sällsam poesi på det nya språk han lärde sig – med uttryck för både glädje över livet och svårläkta sår efter påtvingad flykt samt smärtan han känt och känner för Afrika i nutid och framtid.

2005 Åke Svensson
För en engagerad journalistisk gärning, som har spänt över ett brett kulturellt fält och med språklig elegans speglat den regionala mångfalden och den småländska identiteten.

2004 Björn Larsson
För ett rikt och varierat skönlitterärt författarskap som sträcker sig från äventyrsberättelsens och den politiska thrillerns gastkramande spänning till relationsromanens ömsint skildrade mänskliga närhet.

2003 Willy Jönsson
För en mångårig och djupgående forskning kring Pär Lagerkvists barndomsmiljö och för förmågan att år efter år entusiasmera högstadieelever för och engagera dem i kulturell verksamhet.

2002 Ragnar Thoursie
För en diktning som tillhör klassikerna inom modern svensk lyrik och en berättarkonst präglad av detaljskärpa, humor och en vilja att förstå människoöden och skeenden i det svenska samhället.

2001 Arne Johnsson
Arne Johnssons diktverk präglas av en sällsynt språklig skönhet och koncentration till ett fåtal ämnen. Hans behandling av verklighet och vision, längtans omättlighet och den alltid hägrande helheten är ett storverk som kommer att leva i långa tider.

2000 Per Odensten
För ett enastående romanbygge som visar en rik värld av myter, sagor, känslor och skarpa iakttagelser av nuet. I sina verk ställer han de stora frågorna om liv och död, om makt och personligt ansvar, om godheten som kan leda till ondska.

1999 Ola Larsmo
För en engagerande och insiktsfull roman- och essäkonst, där längtan efter att utforska sammanhangen i samtidens och historiens förutsättningar utgör drivkraften.

1998 Maria Gripe
För en diktning som svävar mellan fantasi och verklighet och som på djupet berör både barn och vuxna.

1997 Göran Sonnevi
För en rik, medveten och konsekvent diktning om samtiden, där det politiska skeendet vävs samman med det personliga livets förankring i naturen, kärleken och vänskapen.

1996 Sven Fagerberg
För en roman- och essäkonst som i sin förening av teknisk och naturvetenskaplig kunskap, humanistisk lärdom och psykologisk insikt sprider ljus över människans situation och skapandets villkor.

1995 Gunnar E. Sandgren
För ett mångsidigt rikt författarskap, för en dramatik med speglingar av äkta liv, dess höjder, dalgångar och djupa klyftor, för betagande skildringar av het vilja, aldrig uppgiven längtan likaväl som mänskliga misslyckanden och nederlag.

1994 Lars Bergquist
För en berättarkonst präglad av dokumentär exakthet och inträngande människokännedom.
Med priset vill Akademin belöna ett unikt och mästerligt författarskap. Hos Lars Bergquist förenas lärdom och lidelse för fakta med en egenartad och respektlös fantasi. Han är en upptäckare och äventyrare, ofta stadd på resa i tillvarons utmarker och i dödens närhet. Hans klarsyn och rika livserfarenhet ger stor styrka åt hans diktning.

1993 Karl Vennberg
För en djupt personlig och vittomspännande diktning som sträcker sig över ett halvt sekel. Han fick sitt genombrott som poet med diktsamlingen “Halmfackla” 1944 och blev en av de ledande inom 40-talets modernism. Sin ställning som en av våra mest intressanta och konsekventa lyriker har han befäst genom de följande 15 diktsamlingarna, som i höst utkommit i en samlad utgåva.
I Karl Vennbergs poesi finns linneanskt sakliga naturbilder med förankring i barndomens Småland. I hans formuleringskonst finns en elegans, kvickhet och slagkraft som har jämförts med poeter som Kellgren och Tegnér.