Smålands kulturpris

Smålands Akademis kulturpris

Bertil och Gun Olsson, Vislanda, har beslutat att donera två (2) miljoner kronor till Smålands Akademi för utdelning av ett kulturpris.

Kulturpriset delas ut årligen till en företrädesvis yngre och lovande konstnär, författare, musiker eller närliggande kulturverksamhet. Priset ska i första hand delas ut till person med småländsk anknytning. Prissumman beslutas av Smålands Akademis VU, men bör vara runt 75 000 kronor.

2020 Emilia Linnerholm
För ett kreativt och färgstarkt konstnärskap som omfattar både måleri, glasformgivning och sång. Från den småländska landsbygden når Emilia Linderholms konst, ofta inspirerad av danskonst och opera, långt utanför Sveriges gränser när hennes kvinnogestalter förmedla känslor och berättelser.