Fredrik Modéus (Stol 5)

Livet i kortform: Växer upp i ett gult trähus på väster i Jönköping. Sömniga villakvarter, trygga omständigheter och en välansad fotbollsplan intill. Dit vill jag, hellre än till kyrkan, dit föräldrarna drar mig utan pardon.

Deras aftonbön vid sängkanten lägger grunden till något; en tro präglad av tillit och sökande efter djup, klarhet, mening. Inte alltid utrustad med svar. För det går att vara helhjärtad utan att vara tvärsäker.

Jag konfirmeras som andra, men vill inte ha med kyrkan att göra. Ändå tänds en eld i mitt inre. Jag upptäcker tron i möten med unga människor, i församlingen hemma, men också i den ekumeniska kommuniteten Taizé i Frankrike.

Dag Hammarskjölds ord ur Vägmärken är sedan länge en del av min andning: Gud dör inte den dag vi slutar tro på en personlig gudom men vi dör den dag livet för oss ej längre genomlyses av det ständigt återskänkta undrets glans från källor bortom allt förnuft.

Så studier i Lund. Teologi utan tydlig kurs, filosofi utan kompass. Prästvigs ändå 1991 i Växjö domkyrka. Många år följer som präst och kyrkoherde i Helgeands församling i Lund, där många tillsammans formar ett församlingsliv som är angeläget för ännu fler. Jag blir förälder, en viktig del av mitt CV.

Med tiden tar ett författarskap form, mestadels om tro och kyrka. Disputerar sent i livet i systematisk teologi, med en avhandling om hur vi bäst förstår vad det är att vara gemenskap i en folkkyrka. Min längtan efter att skriva skönlitterärt har förstås aldrig släppt. Varför är tiden så kort? Vågar jag?

Jag väljs till biskop i Växjö 2015 och bor i den vackra biskopsgården Östrabo. Guds nåd är allt du behöver, de orden har jag valt som mitt motto. Älskar uppdraget att leda kyrkan; möta människor i ögonhöjd, lyssna och ta intryck, höra alla berättelser, forma en vision tillsammans för en kyrka med potential i en tid färgad av det själsdödande, sekulära tomrummet i offentligheten.

Gift sedan 1993. Hustrun Carina är onkolog och psykiater. Tre barn: Erik, Ida och Arvid. Den fritid som finns ägnar jag åt familjen, läser, spelar piano och idrottar. Och är på heltid stolt ledamot av Smålands akademi. Såklart.