Emilpriset

Astrid Lindgren
Författare
Född 1907 i Vimmerby,
död 2002 i Stockholm
Sveriges internationellt mest kända författare, översatt till ett stort antal språk och älskad av såväl barn som vuxna. Många av hennes böcker hämtade sitt motiv från hennes barndoms Småland, en bygd som hon dock lämnade som helt ung.

Emilpriset – till Astrid Lindgrens minne
för barnkulturella insatser i Astrid Lindgrens anda

Prissumman är från år 2007 30.000 kr. Medutdelare var till 2006 Sveriges Radio Kronoberg och därefter Saltkråkan AB och numera Astrid Lindgren AB

2021 Martin Widmark
För ett aldrig sinande fantasiflöde som har resulterat i ett oförlikneligt författarskap med genomslag över hela världen, och för ett brinnande patos för att främja barns och ungas läsning. Martin Widmark är visionären som får saker att hända, som projektet En läsande klass, och har genom Nelly Rapp, Halvdan viking och de unga detektiverna i dundersuccén LasseMajas detektivbyrå fått tusentals barn att börja sluka böcker.
Tal till Martin Widmark
Tacktal från pristagarna av Martin Widmark

2020 Linda Belanner
För sin ledande roll i det framgångsrika arbetet med att utveckla barnradion i Sverige på nya plattformar.
Tal till Linda Belanner

2019 Per Nilsson
För ett författarskap som gett oss ett pärlband av inkännande och litterärt drivna ungdomsromaner av yppersta kvalitet. I mer än tre decennier har Per Nilsson stått i nära dialog med samtiden och dess unga hjärtan med berättelser som bränner och berör.
Tal till Per Nilsson

2018 Jan Lööf
Med sin omisskännliga stil, underfundiga humor och konstnärliga integritet har Lööf skrivit in sig i den svenska barnbokshistorien, och själv blivit kultförklarad. Delas ut med stöd av Astrid Lindgren AB
Tal till Jan Lööf

2017 Jujja Wieslander
För att hon har gett hundratusentals barn en enastående skatt av berättelser, bilder och sånger för både kropp och själ.  Tillsammans med förre maken Tomas Wieslander skapade hon Mamma Mu, Kråkan, Lillebror och Dagsspöket. Efter hans död har hon fortsatt berätta om dessa älskade barnboksfigurer.
Tal till Wieslander

2016 Åsa Storck
För att hon bemästrar den svåra konsten att skriva enkelt med språklig nerv och har förmågan att ladda vardagliga situationer med innehåll och spänning. Ett flertal i Åsa Storcks gedigna produktion av lättlästa böcker gestaltar på ett inkännande sätt utsatta barns situation i Sverige. Hennes tre böcker om flyktingpojken Milo är i dag aktuellare än någonsin.
Tal till Åsa Storck

2015 Johan Bernander
För hans starka engagemang för barnteater med uppskattade föreställningar som fördjupat gestaltat barnens känsloregister. Han har också arrangerat sommarteater där barn själva engagerats som skådespelare i nyskrivna pjäser.
Tal till Johan Bernander

2014 Per Åhlin
För hans mångåriga gärning som skapare och förnyare av svensk animerad film. Dunderklumpen, Resan till Melonia och Hundhotellet är exempel på långfilmer med hans signum. Odödlig för en stor svensk publik har Åhlin blivit genom Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton till Tage Danielssons text. Lilla Anna, Alfons Åberg och nu senast Emil och Ida i Lönneberga är älskade barnboksfigurer som fått liv på filmens duk genom Per Åhlins konstnärskap. Tal till Per Åhlin

2013 Katarina von Bredow
Bredow är en av vår tids mest framstående svenska författare av böcker för barn och ungdom. Hon får priset för sin förmåga att på ett inkännande sätt gestalta tonåringars känslor och sexualitet och för sina starka skildringar av den grymma skolvärlden där feghet mot mobbning kan vara ett upprörande inslag. Tal till Katarina von Bredow

2012 Anna Höglund
Hon har en rik produktion bakom sig både som illustratör och som egen konstnär med ansvar för både text och bild. Till hennes karakteristiska drag hör en glad naivitet men hon kan också med ett enkelt bildspråk och få ord förmedla en berättelse om skapelse, liv och död. Det sätt på vilket hon närmar sig barnet och förmedlar dess känslor gör henne till en värdig mottagare av Emilpriset.

2011 Gunilla Bergström
Med värme och humor och genom ett särpräglat bildspråk har hon skapat gestalter som Alfons Åberg, Milla och Bill och Bolla och visar genom dem en djup förståelse för barnets egenart. Mot grundtryggheten i böckerna om Alfons och hans kompis Milla står den växling mellan sorg och glädje som kännetecknar stämningen i Ramsor och tramsor om Bill och Bolla och Tokigt och klokigt, böcker som är inspirerade av Gunilla Bergströms utvecklingsstörda dotter.

2010 Pija Lindenbaum
Pija Lindenbaum för hennes lysande och egensinniga sätt att med humor och originalitet smälta samman text och bild till en unik enhet. Tydligt är detta i Else-Marie och småpapporna som blev hennes internationella genombrott, men även i böckerna om Gittan Gittan och gråvargarna, Gittan och fårskal-larna och Gittan och älgbrorsorna. Här visar hon hur skräck och skratt går att förena och lyfter fram barns förmåga att skarpsinnigt iaktta verkligheten samtidigt som de med fantasins hjälp gör upplevelsen hanterbar. Lill-Zlatan och morbror raring samt Siv sover vilse kan nämnas som ytterligare exempel på hennes skaparglädje.

2009 Johanna Tydell

Johanna Thydell har genom sina romaner I taket lyser stjärnorna och Det fattas en tärning med språklig säkerhet och på självlysande prosa visat sin förmåga att leva sig in i en osäker och otrygg tonårings komplicerade livssituation med de tvära kasten mellan hopp och förtvivlan.

2008 Eva Eriksson

Med sin enastående förmåga att utvidga textens dimensioner har hon levandegjort bilderboksgestalter som Max, Vilda Bebin och hunden Rosa. Margareta Strömstedts Majken och Viveca Lärns Mimmi och Eddie är exempel på andra barnboksgestalter vilkas drag hon förstärkt. Med härlig humor har hon illustrerat Christina Björks text i Astrid Lindgrens äventyr innan hon blev Astrid Lindgren. Hennes lekfullt busiga bilder gör henne till en äkta arvtagerska till hyssmakaren Emil.

2007 Christina Björk
Hon rör sig ika hemtam i Astrid Lindgrens barndomsvärld på Näs i Vimmerby som i Claude Monets trädgård och på Tove Janssons barndomsöar. I årets bok ”Astrids äventyr – innan hon blev Astrid Lindgren” följer hon flickan Astrid i spåren, påhitten innan de kom i bok och sagorna när de första gången berättades och skapade mirakel.

2006 Solveig Olsson-Hultgren
För ett författarskap för barn och ungdom som rymmer såväl fantasi och saga som proletär vardagsrealism. På ett levande språk och med skickligt anlagd tids- och miljöfärg skildrar hon småländsk torparmiljö, småländsk bruksmiljö samt 1920- och 30-talets Växjö. Hon har även lånat sagans och satirens form åt sitt skönlitterärt uttryckta engagemang för de svaga i samhället.

2005 Ulf Stark
För ett rikt och varierat barnlitterärt författarskap, präglat av humor och berättarglädje som ger relief åt det djup och allvar som vittnar om förståelse och medkänsla för utsatta barns levnadsförhållanden.

2004 Marit Törnqvist
Med lust och ur egen småländsk erfarenhet har Marit Törnqvist gett nytt liv åt Astrid Lindgrens miljöer, inte minst Junibacken i Stockholm – hon bjuder där på en fantasieggande resa genom de mest kända verken. Kongenialt har hon också, i flera bilderböcker, tolkat Astrid Lindgrens texter på ett igenkännligt och ändå alldeles nytt sätt. 2003 Eva Bexell
För hennes mångåriga engagerande författarskap där barn ofta har en framträdande roll, men där berättelserna i sig uttrycker en gemenskap tvärs över ålders- och klassgränser.

2002 Lena Törnqvist 
Hennes kunskap och idérikedom, entusiasm och uthållighet har präglat och präglar det unika Astrid Lindgren-landskap som skapats och skapas i Vimmerby, med Astrid Lindgren-gården, Astrid Lindgrens värld-parken och det forskningscentrum som planeras i prästgården på Näs. Forskare, Astrid Lindgren-kännare, författare och curator, alltid nyfiken, alltid redo att pröva det som aldrig prövats. Ingen förtjänar ett Emilpris bättre än Lena Törnqvist.

2001 Elisabeth Hjortvid

För ett författarskap som vänder sig till barn i alla åldrar. Med bredd och djup skildrar hon såväl främmande miljöer och svunna tider som vår egen samtid och närmiljö. Detta sker på ett trovärdigt och övertygande sätt och med sakkunskap och stor inlevelse.
2000 Gunilla Lundgren
För hennes mångåriga engagerade författarskap i samarbete med barn som kommit flyttande till Sverige och blivit delar av vårt nya mångkulturella land.

1999 Barbro Lindgren
För ett djärvt och nyskapande författarskap för både barn och vuxna. Hon förenar barnets klarsynthet och absurda fantasi med vuxen visdom och medkänsla – i branta kast mellan ljus och mörker, från den vilda bebins glada rum till den gråa ångesten hos de utsatta i samhällets utkanter.

1998 Ebbe Westergren
För hans idoga arbete att inom skolan levandegöra hembygdens historia och på ett föredömligt och nydanande sätt presentera källmaterial, ta fram nya läromedel och förmedla starka upplevelser till barn.

1997 Per Gustavsson
För hans insatser att återupptäcka den muntliga berättartraditionen genom att med humor och inlevelse i Mickels i Långhult anda muntligt och i skrift förmedla sagor och sägner till både barn och vuxna.

1996 Runer Jonsson
För ett 50-årigt rikt författarskap, med speciell inriktning på barn- och ungdomslitteratur, präglat av humanism, tolerans och antivåld, och ett berättande som gjort honom till en av våra mest översatta svenska författare.

1995 Bibi och Tommy Isacsson
För deras outtröttliga arbete vid anläggningen av “Astrid Lindgrens värld” i Vimmerby, där de med konstnärlig integritet och yrkesskicklig levandegjort de olika miljöerna i Astrid Lindgrens böcker och på så sätt, för både barn och vuxna, skapat en gemensam plats där fantasi och verklighet kan mötas.