Stefan Edman (Stol 8)

Jag är bohusläning, född i Marstrand 1946 men uppvuxen i Ljungskile. Blev fil mag i biologi och kemi vid Göteborgs universitet och långt senare teknologie hedersdoktor vid Chalmers.

1973 började jag som lärare på S:t Sigfrids folkhögskola vid stranden av Helgasjön. En underbar tid där jag grundlade min kärlek till Växjö, Kronobergs län, Småland – björkhagarna, byarna, ”språket”, människorna. Här växte barnen Victoria och Marcus upp, här var hustru Britt-Inger kurator på lasarettet och därefter redaktör för Smålandspostens taltidning. På folkhögskolan utvecklade vi nya kurser, temadagar och utåtriktade program.

Det var år då jag även drogs in i många andra ”Smålandsengagemang” vid sidan av lärar-jobbet med alla fantastiska kolleger och elever:

  • Skrev krönikor i Smålandsposten varje vecka i nästan tjugo år, mest om natur, miljö och politik
  • Var med och startade Miljöresurs Linné (1990), en bred organisation för kommuner, företag och föreningsliv i hela Småland, med fokus på hållbar utveckling
  • Tog initiativ till nya varumärket ”Hagmarkskött från Småland”, tillsammans med Ica, Konsum och Naturskyddsföreningen. Närproduktion byggd på kor och kalvar som med sitt bete höll landskapet öppet och örtrikt. Och med Astrid Lindgren som vår beskyddare!
  • Skrev boken ”Erik och Sigvard – om ett liv nära naturen” (foto: Torsten Axelsson; utgavs i flera upplagor, senast hösten 2012). Har även medverkat i antologier om Carl von Linné, Elin Wägner och Astrid Lindgren
  • Hade eget naturmagasin i Radio Kronoberg på 1980-talet och dito i TV4 Sydost på 90-talet
  • Blev Årets Kronobergare 1987 och fick Elin Wägnersällskapets Väckarklockepris 1997
  • Invaldes som ledamot i Smålands Akademi från starten 1993, ett hedersuppdrag som med åren bara blivit allt roligare
  • Var politiskt aktiv (s) i Växjö kommunfullmäktige under 1980-talet, i de grupper som framgångsrikt slogs för att göra gågata av Storgatan och naturreservat på delar av Telestadsåkrarna (bakom nuvarande universitetet)

1995 flyttade familjen till Ljungskile i Bohuslän – men mitt hjärta kommer alltid att klappa varmt för det småländska! Sedan 1990 är jag på heltid författare, krönikör och frilansande föreläsare på temat miljö och hållbar utveckling, oftast med samhälleliga och existentiella dimensioner. Jag har också under perioder varit miljösakkunnig i Rosenbad åt bl a Göran Persson, utredare av hållbar konsumtion (SOU ”Bilen Biffen Bostaden”) och generalsekreterare i expertgruppen för avveckling av Sveriges oljeberoende (2006).

Mina hittills drygt 40 böcker handlar om människa-natur-miljö-samhälle; bland titlarna finns Jord att älska, Jordens sång, Bondens landskap, Världens chans, Jorden har feber, Skogsarvet, Förundran, Planeten Havet. Om böckerna, min föreläsaragenda och annat finns att läsa dels på min hemsida www.stefanedman.se, dels på Wikipedia.