Meg Nömgård (Stol 3)

Meg Nömgård (Stol 3)

 

Bostadsort Växjö, född 1976

 

Jag en lyckligt lottad smålänning som med glädje känner att alla tre länen är ”hemma”. Uppvuxen i Nybro, men med en mor från Jönköpings län och en far från Kronobergs län, har jag vistats väldigt mycket hos släkten i de övriga två länen. Släktgården utanför Vetlanda var som ett andra hem under min uppväxt och sedan 2004 bor jag i Växjö.

Utbildning och arbetsplatser har alla haft fokus på ämnen som riktar sig till att vårda, berika och trygga vårt gemensamma kulturarv. Mina huvudämnen är museologi, kulturvetenskap och historia. Kunskaper som inhämtades bl.a. på Umeå universitet, Linköpings universitet, University of East Anglia, Cape Town University samt University of Western Cape. Arbetslivet har tagit mig mellan slott och kojor, statliga myndigheter och ideella föreningar.

Jag har alltid fångats av mötet mellan människor och olika kulturer, fascinerats av generationers kunskaper som inom en familj eller ett samhälle förs vidare till nästa generation. Så länge jag kan minnas har kraften från en god berättelse varit något jag fascineras av, allt ifrån sagor och sägner till mänskliga livsöden. Detta för att de alltid, på ett eller annat sätt, beskriver människan, mänskligheten och är därför ständigt aktuella.

Under åren 2012-2021 var jag verksamhetschef för Sagobygden, som arbetar med att lyfta fram vår rika muntliga berättartradition, som en del av det immateriella kulturarvet, där fick jag möjligheten att fördjupa mig i just berättelserna. Jag utvecklade mitt eget muntliga berättande, och gav många föreställningar i Sverige och utomlands. Genom Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet hade jag ynnesten att sätta mig in i frågor rörandet det immateriellt kulturarv främst ur civilsamhällets synvinkel. Jag deltog aktivt i Unescos arbete och med hjälp av mina dåvarande kollegor hade jag förmånen att föra upp Sagobygden på Unescos register över de bästa metodiska exemplen i världen på hur man kan trygga ett immateriellt kulturarv. Detta i sin tur har gjort att jag anlitas som föreläsare, rådfrågas och kallas till expertmöten inom konventionsarbetet nationellt och internationellt.

På 1100-talet började man bygga det som idag är Kalmar Slott, en plats fylld av lokal, regional, nationell och internationell historia. Här finns berättelser som får en att hisna, förundras och visar på att historien aldrig är så enkel som svart eller vit. Förtroendet att under en kort tid, i det långa historiska perspektivet, få vara en del av slottets historia och få bidra till att förvalta och utveckla en historisk småländsk pärla är en stor fröjd för mig.

Utmärkelser och uppdrag

2016 tilldelades Svenska Unescopriset

2018 invald som ledamot i styrelsen för ICH NGO Forum (en organisation för alla världens ackrediterade rådgivare till Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet). Representant för Västeuropa och Nordamerika.

2019 vald till ordförande för ICH NGO Forum

2019 utsedd till Årets Utmanare av Länsstyrelsen Kronoberg och Radio Kronoberg

2020 utsedd till att tala inför Unescos General Assembly om hur Covid-19 påverkade civilsamhällets möjligheter till att uttrycka sitt immateriella kulturarv.

2020 invald i Smålands Akademi

2021 tillträdde som slottschef på Kalmar Slott

2022 vald till sekreterare i Smålands Akademi