Jan-Olof Johansson

Född i Lekeryd 1948 i en predikantfamilj i Svenska Alliansmissionen. Uppvuxen i Skillingaryd, Aneby och Nässjö – realexamen i Eksjö och studentexamen i Nässjö. Gift sedan 1976 med Anna, fritidspedagog. Tre barn födda 1977, 1980, 1982.

Teol kand 1974 efter studier i Stockholm och Uppsala och praktisk teologisk examen 1980 i Lund. Fil kand med beteendevetenskapliga ämnen 1972 efter studier i Göteborg och Stockholm. Förskollärarexamen 1977 i Norrköping. Studier främst i semitiska språk vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem 1973.

Prästvigd i Växjö 1980. Pastoratsadjunkt i Sävsjö och Hjärtlanda församlingar 1980. Stiftsadjunkt i Växjö 1981-1989. Kyrkosekreterare och sedermera stiftsprost i Växjö 1989-2006. Domprost i Växjö sedan 2006. Utnämnd av biskop Jan Arvid Hellström till prost honoris causa 1992. Extra ordinarie hovpredikant sedan 1995. Direktor sedan 1993 i Svenska Jerusalemsföreningen som driver en flickskola och har ett sjukhus i Betlehem. Biskop i Växjö stift från 2010. Preses Smålands Akademi 2010-2019. Hedersledamot 2019-

Författare till Pilgrimsbok för färd i heligt land, Verbum 1996 och Präster i Växjö stift, Verbum 2005. Redaktör m fl till Född i Betlehem, Svenska Jerusalemsföreningen 2000. Manusförfattare till och medverkat i ett antal gudstjänst- och andaktsprogram för Sveriges Television 1997-2001 samt barnprogram (Skurt) med undervisning i Bibelns berättelser och kyrkligt liv för TV 3 1995-97. Författare till artiklar i olika ämnen i Växjö stifts hembygdskalender sedan 1995. Predikoutkast i Svensk kyrkotidning sedan 2003, artiklar i Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift sedan 1989 och ledare sedan 1995.