Viktor Rydbergspriserna

Viktor Rydberg föddes i Jönköping 1828. Han var författare och publicist. Han förvärvade genom självstudier en omfattande bildning på kulturens alla områden och kallades 1884 till professor i kulturhistoria vid Stockholms högskola. Han blev ledamot av Svenska Akademien. Rydberg var en av 1800-talets stora diktargestalter och en inflytelserik liberal förkämpe för humanism och tolerans.

SMÅLANDS AKADEMIS VIKTOR RYDBERGSPRISER

donerat av Christina Hamrin

Priserna tilldelas personer, gärna en yngre och en äldre, med småländsk anknytning, som i Viktor Rydbergs fritänkande anda har visat prov på driftighet inom kultur och entreprenörskap.  

De två Viktor Rydbergspriserna delas ut årligen i samband med Smålands Akademis högtidssammankomst. 

Prissumman beslutas av Smålands akademi men ska under åtminstone de tre första åren vara; 2 x 100 000 kronor och delas ut med start år 2022. 

(Före 2022 gällde: Priset på 75000 kr (före 2010 50000 kr), delades tidigare ut var tredje år då Smålands akademis högtidssammankomst äger rum i Jönköping. Det avser uppmärksamma det småländska kulturlivet i hela dess bredd. Pristagarna skall ha verkat i vårt eget landskap och bör vara bosatt i ett av de tre smålandslänen. Priset sponsrades ac Hallmedia.)

2023 Tore Lund

För hans privata initiativ och starka engagemang för att idag sprida kännedom om Viktor Rydbergs liv, gärning och betydelse.
Tal till Tore Lund

2023 Kosovare Asllani

Med rötter i Vimmerby kämpar hon inte bara för att vinna bollen. Modigt och osjälviskt använder Kosovare Asllani också sina internationella framgångar när hon driver frågor som orättvisor och ologiska skillnader i kvinnors och mäns förutsättningar inom idrotten.
Tal till Kosovare Asllani

2022 Eric Luth
Förankrad i småländsk mylla, men med nyfiken blick mot omvärlden, verkar Eric Luth i Viktor Rydbergs liberala anda. Från hans unga penna flyter initierade kulturtexter och politiska kommentarer. Genom hans arbete för Wikipedia blir världen något mindre och mer begriplig.
Tal Eric Luth

2022 Anna Melle
Med gedigen egen erfarenhet som svenskassyrier sedan 38 år, skriver och föreläser Anna Melle. Likt en solfjäder breder ämnena ut sig bland kulturmöten och kulturkrockar. Med sin mångkunnighet har hon drabbat lyssnare och läsare från stora delar av det offentliga Sverige, men vi andra får också tal del av hennes livsresa i romanform och via hennes berättelser för barn och vuxna.
Anna Melles tacktal i Kristine kyrka

2019 Åsa Jungnelius
För sitt mod att utmana den traditionella formgivningen av det småländska glaset. Precis som Viktor Rydbergs författarskap spänner över många genrer, spänner årets pristagare över ett brett spektrum av ämnen kopplade till glas och glaskonst. Åsa Jungnelius konst är uppkäftig, skapar uppmärksamhet och berör, precis så som konst ska göra. Hon hör till samtidens mest uppmärksammade svenska konstnärer

2016 Majgull Axelsson
Författaren Majgull Axelsson tilldelas Viktor Rydbergpriset för sitt stilistiskt goda och socialt engagerade författarskap som ligger väl i linje med Rydbergs fritänkande humanism. Påtaglig är kopplingen mellan Rydbergs Singoalla och Axelssons Jag heter inte Miriam, vilka båda lyfter fram den förtryckta romska folkgruppen. Axelssons småländska anknytning blir tydlig, inte minst genom att handlingen ofta är förlagd till platser i landskapet som beskrivs med lätt igenkännbara detaljer.

Tal till Majgull Axelsson

Pristagarnas tacktal: Anförande av Majgull Axelsson

2013 Per Rydén
Rydén är professor emeritus i litteraturvetenskap, pressforskare och författare. Rydén har, liksom Rydberg, varit verksam både inom litteraturens och pressens fält och särskilt behandlat den tid då Rydberg verkade och det kulturella och andliga klimat som då rådde. Som presshistoriker har Per Rydén varit en av huvudredaktörerna för Den svenska pressens historia. Han får priset för en enastående gärning inom svensk litteratur- och presshistoria och för ett personligt präglat författarskap i Viktor Rydbergs anda. Tal till Per Rydén

Pristagarnas tacktal: Min Rydberg

2010 Göran Rosenberg
Han har under många år varit en sällsam och inspirerande röst i det svenska mediebruset. Han är en modig journalist och en väl-formulerad författare till flera böcker bland vilka Det förlorade landet blivit en klassiker. I sin strävan efter saklighet och pedagogik har han tagit sig an svåra frågor i dagsdebatten. Från Vårt behov av rättvisa, Nationen på gott och ont, Om den globaliserade ekonomin till Gud är inte död. Göran Rosenberg är väl inläst på de svårgripbara internationella konflikterna och har förmedlat sina genomtänkta ställningstaganden som medarbetare i radio, television och dagspress. Liksom Viktor Rydberg en gång skrev om de utstötta i samhället och möten mellan olika kulturer har Göran Rosenberg i olika sammanhang givit röst åt de utsatta, oavsett om de bor i USA, Israel, Palestina eller Sverige.

2007 Josef Rydén
För en gärning som suveränt kombinerar vetenskaplig förankring, pedagogisk uppläggning och språklig tillgänglighet. Han utvecklar fördömligt en ansvarstagande historieanvändning på skilda arenor, från lokalsamhällets skolarbete, författande av stads- och länshistoria, näringslivshistoria till framgångsrik organisering av Sveriges hembygdsförbund.

2004 Viktor Rydberg-museet i Jönköping
För en entusiastisk och uthållig arbetsinsats som hållit Rydbergminnet levande i författarens födelsestad.