Fullt med folk vid Alvestabesöket

2024-04-25 av . Inga kommentarer ».

Mycket folk samlades när Smålands akademi besökte Alvesta, i några fall blev det helt fullsatt. Totalt genomfördes tio arrangemang i vitt skilda ämnen. Vi var inte bara i centrala Alvesta utan också i Huseby, Moheda, Skatelöv och Vislanda. Vid akademins årsmöte avtackades Lars-Åke Engblom (som varit ledamot hela 27 år) och Mimmi Mannheimer. De övergår nu till att bli seniora ledamöter.

Bildtext: Örjan Molander ledde stadsvandring i Alvesta. En ögonöppnare för många av deltagarna.

Smålands Akademis vice preses medaljeras

2024-01-29 av . Inga kommentarer ».

H. M. Konungen har den 28 januari beslutat att ge Linnéuniversitets rektor, professor Peter Aronsson, sin medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band ”för förtjänstfulla insatser inom svensk forskning och utbildning. Fjolårets Linnépristagare, professor Sverker Sörlin, får samma medalj ”för betydande insatser inom svensk idéhistoria, forsknings- och miljöpolitik”. Utdelning sker på Slottet den 21 februari.

Pristagare hyllade med tal, musik och ostkaka

2023-11-13 av . Inga kommentarer ».

Smålands akademins högtidsmöte bjöd på både skratt och allvarsord. Peter Aronsson, vice preses och Linnéuniversitetets rektor, ledde samtal med årets pristagare – Marie Länne Persson, Tore Lund, Kajsa Haagen, Sverker Sörlin och Peter Bexell – i Utvandrarnas hus inför ett 70-tal deltagare. Vimmerbybördiga Kosovo Asllani deltog från Milano med videohälsning i vilken hon lyfte fram Pippi Långstrump som förebild. Efter sedvanlig ostkaka samlades 140 personer i domkyrkan där dess kör underhöll vackert tillsammans med Ingmar Nordström (92). Kosses mamma, Myrvete Bingazi, tog emot sin dotterns pris och höll ett gripande tacktal. Högtidstalet stod Sverker Sörlin för.

Mycket har hänt på 30 år!

2023-11-02 av . Inga kommentarer ».

I tre årtionden har Smålands Akademi funnits. Vi har publicerat en rad böcker, ordnat föreläsningar och seminarier i Smålands kommuner och delat ut runt 150 priser med en sammanlagd prissumma av flera miljoner kronor. Läs mer i vår jubileumsskrift här. Lördagen den 11 november firas jubiléet i Växjö. 

Kosse får pris av Smålands Akademi

2023-10-31 av . Inga kommentarer ».

För 30 år sedan grundades Smålands Akademi. Sedan dess har akademin delat ut priser till olika förtjänta, oftast sådana med småländsk anknytning. Det har också majoriteten av årets sex pristagare. Den mest kända, Kosovare Asllanibörjade sin fotbollskarriär i Vimmerby. Sammanlagt är prissummorna i år på 360 000 kronor. 

– Årets priser delas ut i Växjö den 11 november i samband med Smålands Akademis högtidssammankomst, berättar Akademins sekreterare Meg Nömgård.

– Vi växlar ju mellan de tre småländska residensstäderna. Högtidsmötena hålls i närheten av skaldebiskopenTegnérs födelsedag. 

Programmet i Växjö börjar kl 15.00 i Utvandrarnas hus med att alla pristagare presenteras under ledning av Linnéuniversitets rektor Peter Aronsson. Det blir även musik och historiskt gästspel samt ostkaka. Lite senare kl 17.00 i Domkyrkan delas priserna ut, då bjuds det även på musik av S:t Sigfrids Kammarkör, Yvonne Steen Ohlander och Ingmar Nordström. Båda tillställningarna öppna för allmänheten, 

Till 30-årsjubiléet har akademin tagit fram en skrift om vad som hänt under de tre årtiondena som man verkat. Närmare 150 priser har delats ut, nästan alla småländska kommuner har besökts och en rad böcker givits ut. 

Smålands Akademis Viktor Rydberg-pris 2023 tilldelas Kosovare Asllani

Med rötter i Vimmerby kämpar hon inte bara för att vinna bollen. Modigt och osjälviskt använder Kosovare Asllaniockså sina internationella framgångar när hon driver frågor som orättvisor och ologiska skillnader i kvinnors och mäns förutsättningar inom idrotten. 

Priset sponsras av Christina Hamrin och är på 100 000 kr. 

Kosovare Asllani – Wikipedia

Smålands Akademis Viktor Rydberg-pris 2023 tilldelas Tore Lund

För hans privata initiativ och starka engagemang för att idag sprida kännedom om Viktor Rydbergs liv, gärning och betydelse.

Priset sponsras av Christina Hamrin och är på 100 000 kr. 

Viktor Rydberg-sällskapet (rydbergsallskapet.nu)

om mig och webplatsen (vrsidor.se)

Smålands Akademis Kulturpris 2023 tilldelas Kajsa Haagen

För sin nyskapande och utforskande konst, i såväl material som i uttrycksformen performance, som utmanar betraktaren att se sakerna i nytt sken och reflektera över vår samtid.  

Priset är sponsrat av Gun och Bertil Olsson och är på 75 000 kr.

Kajsa Haagen

Smålands Akademis Linnépris 2023 tilldelas Sverker Sörlin

För en enastående gärning i forskningens, bildningens och samhällsdebattens tjänst, präglad av linneansk nyfikenhet och ett djupt engagemang för samtidens livsavgörande frågor, och för sin sällsynta förmåga att i tal och skrift levandegöra och föra ut vetenskap till en större publik. Sverker Sörlin är idéhistoriker, författare och professor i miljöhistoria, och en av de allra viktigaste rösterna i klimat- och forskningsfrågor runt om i världen. 

Priset sponsras av Ingmar Nordström och är på 30 000 kr. 

Sverker Sörlin – Wikipedia

Smålands Akademis Wallquistpris 2023 tilldelas Peter Bexell

Inför det nya kan mycket verka otydligt och osäkert. Detta gäller inte minst kyrkans framtid med dess gudstjänstliv och kyrkorum. Med ett tusenårigt perspektiv har Peter Bexell förkovrat sig i, och förmedlat en djup kunskap om, landets kyrkobyggnader, kyrkorum och gudstjänstliv. Han har på ett framsynt sätt bidragit till kyrkans utveckling in i det tjugoförsta århundradet. 

Priset sponsras av Växjö stift och är på 25 000 kr.

Peter Bexell – Wikipedia

Smålands Akademis Hyltén-Cavalliuspris tilldelas Marie Länne Persson

För en betydelsefull gärning som främjare, uttolkare och förmedlare av den svenska folkvisan och balladen.

Priset sponsras av August Åhslunds stiftelse samt Stiftelsen Smålands museum och är på

30 000 kr. 

Marie Länne Persson – Wikipedia

Balladsångerskan | Marie Länne Persson, folksinger, medieval ballads (wordpress.com)

För mer information:

Meg Nömgård, sekreterare Smålands Akademi, 010 – 357 05 31, meg.nomgard@kalmar.com

Erik Lindfelt, prissamordnare Smålands Akademi, 036 – 12 93 03 eller 070 – 826 93 03, erik.lindfelt@outlook.com

Susanne Rydén får toppjobb i Musiksverige

2023-10-26 av . Inga kommentarer ».

Smålands Akademis ledamot på stol nr 6, Susanne Rydén, blir ny chef för Konserthuset i Stockholm och därmed Kungliga Filharmonikerna. För närvarande är Susanne chef för Musik i Syd. Hon kommer från Hjärtlanda söder om Sävsjö och har en lång karriär som operasångare bakom sig. Susanne var också initiativtagare till Smålands kulturfestival.

Smålands akademis högtidssammankomst 2023

2023-10-16 av . Inga kommentarer ».

VARMT VÄLKOMMEN

TILL SMÅLANDS AKADEMIS HÖGTIDSSAMMANKOMST

11 NOV 2023, VÄXJÖ

Den 11 november firar Smålands Akademi 30 år, genom traditionsenlig högtidssammankomst med prisutdelning.

15.00 – Årets pristagare presenteras under ledning av Linnéuniversitets rektor Peter Aronsson. 

Musik och historiskt gästspel. Bjuds även på ostkaka. 

Utvandrarnas hus. Fri entré.

17.00 – Högtidlig prisutdelning samt musik av S:t Sigfrids Kammarkör, Yvonne Steen Ohlander och Ingmar Nordström, 

Domkyrkan. Fri entré.

Varmt välkommen!

Det Uppfinningsrika Småland

2023-08-12 av . Inga kommentarer ».

Smålands akademi har i sitt motto att uppmärksamma och stödja snille och envishet. Vi kan också kalla det uppfinningsrikedom i Småland. Det kan ske inom livets alla fält genom snillrika företag, samarbeten, kultur och religion. Den 10 augusti träffades ledamöter först på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby – en perfekt plats för att inspireras av uppfinningsrikedom i Småland. Sen arbetade vi tillsammans omgivna av preses Kristina Alsérs underbara trädgård med manusutkast på en bok i ämnet.

Vi vill ge nya infallsvinklar på uppfinningsrikedomens möjligheter och nödvändighet i det förflutna och samtid, med siktet inställt på framtiden. Det kommer att bli en bok, seminarier, utställningar mm. Kanske ett monument i Smålands hjärta där länen möts? Vi kommer att samarbeta med kulturinstitutioner, universitet och andra som vill bidra till syftet bakom arbetet: ett ännu mer uppfinningsrikt, hållbart och glädjefyllt Småland.

Foto: Ledamöter på äventyr i Astrid Lindgrens Näs. Astrid Lindgrens Vimmerby omskapar samhället.

Minnesord över Ingrid Nettervik

2023-06-07 av . Inga kommentarer ».

Som tidigare meddelats har förra universitetslektorn Ingrid Nettervik, Växjö avlidit.

Ingrid Nettervik var Växjöbo men skulle inte kalla sig smålänning. Hennes tal röjde hennes västgötska ursprung i Alingsås medan hennes språk var det korrekta svenska. Det svenska språket var hennes kall att vårda. Som lärare i svenska och som ordförande i Svensklärarföreningen fick detta ett särskilt uttryck under många år.

Icke desto mindre kom det småländska skriftställandet att bli en stor del av hennes engagemang. Avgörande var säkert inte men ändå för Ingrid betydelsefullt att hon bjudits upp av Vilhelm Moberg till dans då den dansen fick sin fortsättning i Vilhelm Moberg-Sällskapet där hon var dess entusiastiska ordförande under många år.

Smålands akademi kallade också på Ingrid och 2003 valdes hon in på stol nummer 5. Där blev hennes betydelse allt större och efter en tid blev hon dess sekreterare. Med tålmodighet och noggrannhet skötte hon denna syssla. Tålamodet krävdes inte minst för att få in alla bidrag från övriga ledamöter och pristagare till publicerandet av årsskriften som var något utav Ingrids särskilda skötebarn. När hon lämnade posten som sekreterare hade hon svårt att acceptera övergången till digital publicering. Det på papper tryckta och i handen hållna kunde inte förgås som ett digitalt dokument som låter sig deletas, fast Ingrid skulle sagt raderas, på bråkdelen av en sekund.  

Det var boken som hade ett värde för Ingrid. Hon omgavs av böcker rent bokstavligt i sitt hem och som ständig läsare höll hon sig underkunnig om framför allt den svenska skönlitteraturen. Ett särskilt intresse för och kärlek till barnboken hade hon vilket betydde i den småländska akademin att hon spelade en stor roll för framtagande och det offentliga presenterandet av pristagare till det så kallade Emil-priset som sponsrades i många år av Saltkråkan.

Smålands akademi firar förutom utgivande av böcker sin årliga högtidssammankomst i november med utdelande av priser alternerande årsvis i de tre småländska residensstäderna. Dessutom gör akademin besök i någon småländsk kommun varje vår och erbjuder sina tjänster som föredrag och andra kulturprogram. Ingrid var den som med precision höll i kontakterna med både landshövdingar och biskopar, kommunalråd och kultursekreterare för att dessa evenemang skulle bli så bra som möjligt. Hon låg alltid steget före och övriga kunde gå in på de vägar som hon banat. 

Smålands akademi utnämnde henne till hedersledamot när hon lämnade sin stol. Småland lämnade hon dock aldrig och nu när hennes stund på jorden är till ända uttrycker akademin sitt tack och önskar henne vila i frid.

Jan-Olof Johansson

F d preses och hedersledamot i Smålands akademi

Minnesord av Ulf Beijbom:

Ingrid Nettervik

1936-2023

Universitetslektorn och Vilhelm Moberg-Sällskapets ordförande Ingrid Nettervik, Växjö har gått bort 87 år gammal. Hennes närmast sörjande är barnen Björn och Kerstin Nettervik med familjer.

Här har en livssprudlande verksamhet avbrutits mitt i loppet, vilket i synnerhet berör ett av landets största och produktivaste litterära sällskap. Trots att Ingrid inte var sällskapets grundare var hon i kraft av sin kreativitet och ihärdighet dess verkliga skapare. Det var hon som på kort tid drev upp medlemssiffran till över 1000, såg till att skriftserien fick gedigen litterär eller historisk halt och att medlemsträffarna blev omskrivna kulturevenemang kring framstående föredragshållare och pristagare. Verksamheten utsträcktes långt utanför Växjö och Småland med aktörer överallt dit Mobergs ord nådde. Allt detta sporrades av Ingrids handlingskraft och visioner som också gjorde avtryck i andra medier än litteraturens. Ingrids gärning var dock inget självändamål, därtill var hon för inkännande och ödmjuk. Däremot kan man tala om hennes stolthet, grundad i tacksamhet över det kulturarv hon vårdade och som inspirerade hennes eget författarskap och handledande av studenter och andra Mobergentusiaster.

Vilhelm Moberg hade Ingrid mött tidigt i sitt litteraturforskande och mötet inspirerade till hennes första Mobergstudie. Trots ett helt annat ämne för doktorsavhandlingen – Ängslans bilder. Symbol och verklighet i Per Gunnar Evanders roman Uppkomlingarna, 1984 – och värvet som

gymnasie- och universitetslektor återvände hon för att tränga djupare in i det mobergska författarlandskapet, en vandring som gjorde henne till en av våra främsta kännare av Sveriges näst Strindberg mest omfattande författarskap. Få har rört sig ledigare i det mobergska ordets marker, få har delat med sig frikostigare.

Ingrid Netterviks bortgång innebär att Växjö förlorat en av sina stora kulturpersonligheter. Jag är stolt över att som Moberg-Sällskapets sekreterare fram till i fjor ha fått arbeta vid hennes sida. Oförglömlig är bilden av Ingrid i ur och skur cyklande utmed stadens gator, alltid mot bestämda mål som stadsbiblioteket eller Utvandrarnas hus, ständigt mot nya idéer och med blicken välvilligt strålande mot kända och okända.

Ulf Beijbom, professor