Flera hundra på högtidsarrangemangen i Jönköping och Huskvarna

2022-11-14 av . Inga kommentarer ».

I början av september 1968 genomfördes en småländsk långsimning. Det blev fullsatt i Huskvarna teater när Christer Junefelt i samtal med Lars-Åke Engblom berättade om sin bedrift: trots varm sensommar var vattnet rejält kallt de nästan tre milen mellan Visingsö och Jönköping. Det tog Junefelt drygt tio timmar att komma fram (först ett halvsekel senare skulle långsimningen upprepas). Stefan Edman och Birgit Carlstén framträdde också, men om annat Vätterrelaterat.

Christer Junefelt o Lars-Åke Engblom_Kerstin Ericsson[2285].jpg

Dagen före, den 11 november, fylldes Fokus i Jönköpings stadsbibliotek av nyfikna som bland annat ville höra Lundaprofessorerna Svante Nordin och Birthe Sjöberg berätta om Viktor Rydberg. Den mångsidige och Jönköpingsbördige kulturgiganten belystes ur en rad olika aspekter.

Senare på lördagen den 12 november samtalade årets Smålands Akademi-pristagare – Nina Åkerblom Nielsen (Smålands kulturpris), Eric Luth och Anna Melle (båda Viktor Rydberg), Torgny Wirén (Wallquist) samt representanter för Botaniska sällskapet (Linné) – med Erik Lindfelt på Länsmuseet inför en hundrahövdad publik. Detta arrangemang följdes av sedvanlig ostkaka tills det var dags att samlas i Kristine kyrka för högtidlig prisutdelning med tal och musik av kyrkans kammarkör under Karin Edwardssons ledning. Arrangemangen genomfördes i samarbete med Teater i Huskvarna, Viktor Rydberg-sällskapet, Senioruniversitet, Jönköpings kommun, Jönköpings läns museum, Svenska kyrkan och Sparbanksstiftelsen Alfa.

Fyra offentliga möten när Smålandskademin gästar Jönköping

2022-11-11 av . Inga kommentarer ».

Fredagen den 11 och lördagen den 12 november är Smålands Akademi i Södra Vätterbygden. Fyra arrangemang som är öppna – och gratis! – för allmänheten ordnas.

Den 11/11 ställer vi frågan: Vem var vår Viktor? Ett seminarium om Jönköpingssonen Viktor Rydberg. Det äger rum mellan kl 14 och 17 i Fokus på Stadsbiblioteket. Medverkar gör bland andra professorerna Birthe Sjöberg och Svante Nordin (som presenterar nygammal Rydbergbiografi). Det blir också musik och uppläsningar. Ett samarrangemang med Viktor Rydberg-sällskapet, Senioruniversitetet och Stadsbiblioteket.  

Lördag den 12 november är vi i Huskvarna teater: Kaffe med Vätterdopp – ett program om Vättern med bland andra våra ledamöter Stefan Edman , Birgit Carlstén och Lars-Åke Engblom. Hemlig gäst därtill! Tid kl 11 i samarrangemang med Teater i Huskvarna. 

På eftermiddagen den 12 dyker vi upp  i Röda salen på Länsmuseet som vi samarrangerar med. Då kommer årets fem pristagare (namnen offentliggörs den 1 nov) att presenteras under ledning av Erik Lindfelt. Start kl 14. I direkt anslutning efter blir det traditionsenlig ostkaka i Stadsbibliotekets café. 

Sedan går alla som vill till Kristine kyrka där vi kl 16.30 högtidligt, med tal och musik av kyrkans kammarkör, delar ut årets priser.

2022 års akademipriser utökade genom miljondonation

2022-11-01 av . Inga kommentarer ».

Två nya priser från Smålands Akademi efter miljondonation

I år delar Smålands Akademi ut fem stycken priser. Två är till Viktor Rydbergs minne och är på 100 000 kronor var. 

Viktor Rydberg-priset har tidigare sponsrats av Hall Media och delats ut vart tredje år. Sedan vår seniora ledamot Christina Hamrin donerat två miljoner kronor till akademin blir det två årliga priser, till en yngre och en äldre person som verkar i Jönköpingsförfattarens Rydbergs anda. 

De två första mottagarna blir Anna Melle, lärare, föreläsare och svenskassyrier i Jönköping och Hakarpsbördige Eric Luth, kultur- och ledarskribent samt verksam vid svenska Wikipedia. Han är född 1995.

Smålands kulturpris får Nina Åkerblom Nielsen, musiker och kompositör i Jönköping. Årets Linnépris går till Botaniska sällskapet i Jönköping för dess omfattande arbete med en lokal flora. Wallquistpriset tilldelas Torgny ”Tojje” Wirén, präst och författare i Jönköping. 

Viktor Rydberg-pris 2022 på 100 000 kronor till Eric Luth 

Förankrad i småländsk mylla, men med nyfiken blick mot omvärlden, verkar Eric Luth i Viktor Rydbergs liberala anda. Från hans unga penna flyter initierade kulturtexter och politiska kommentarer. Genom hans arbete för Wikipedia blir världen något mindre och mer begriplig

Smålands Akademi med stöd av Christina Hamrin

Eric Luth – egenföretagare och kulturskribent, i ständigt arbete för den fria kulturen (wordpress.com)

Viktor Rydberg-pris 2022 på 100 000 kronor till Anna Melle 

Med gedigen egen erfarenhet som svenskassyrier sedan 1976, skriver och föreläser Anna Melle. Likt en solfjäder breder ämnena ut sig bland kulturmöten och kulturkrockar. Med sin mångkunnighet har hon drabbat lyssnare och läsare från stora delar av det offentliga Sverige, men vi andra får också tal del av hennes livsresa i romanform och via hennes berättelser för barn och vuxna.

Smålands Akademi med stöd av Christina Hamrin

AnnaMelle.com | Kultur & Integration

Smålands kulturpris 2022 på 75 000 kronor till Nina Åkerblom Nielsen 

I Nina Åkerblom Nielsen kombineras en eldsjäls engagemang med såväl bredd som spets. Nina är en motor i Jönköpings musikliv, samtidigt som hon med sin röst nått ut till stora delar av världen genom bland annat tv-spelsmusik. Hennes repertoar rymmer allt från renässansmusik till jazz och judisk klezmertradition; idag möter vi hennes sång framför allt i barocken och folkmusiken. 

Smålands Akademi med stöd av Bertil och Gun Olsson

Nina Åkerblom Nielsen – Kompositör, musiker, sångerska, multiartist (ninaakerblom.com)

Linnépriset 2022 på 40 000 kronor till Botaniska Sällskapet i Jönköping 

Inte bara för sitt envisa folkbildningsarbete med stövlar på, utan i lika hög grad för att Botaniska sällskapet i Jönköping med ”Södra Vätterbygdens flora” bevisar att upptäckarglädjen är det vassaste vapnet i försvaret av landskapets biologiska värden.

Smålands Akademi med stöd av Sparbanken Eken

Botaniska Sällskapet – Jönköping (botaniska-jonkoping.se)

Wallquistpriset 2022 på 25 000 kronor till Torgny Wirén 

För en prästgärning som gjort avtryck hos ungdomar och vuxna. I sin tjänst bland konfirmander, ungdomar och på Jönköpings skolor har ”Tojje” genom sin öppenhet och nyfikna blick gjort skillnad för ett oräkneligt antal unga människor, för deras livsmod och framtidstro. I förkunnelse, gripande ungdomsromaner och livsnära andaktsböcker ger han ord åt mångas livserfarenhet och öppnar dörrar till ett möte med kristen tro.

Smålands Akademi med stöd av Svenska kyrkan, Växjö stift

Om Torgny Wirén (torgnywiren.se)

Lars Bergquist har avlidit

2022-10-24 av . Inga kommentarer ».

Lars Bergquist föddes på Svenska flaggans dag, som det hette på den tiden, år 1930. Han var äldste sonen i en brödratrio. Fadern Thorwald Bergquist hann under sin karriär med att vara såväl justitieminister som generaldirektör för Socialstyrelsen och landshövding i Växjö.

Efter studier i Lund, och en kortare tid som journalist, blev Lars Bergquists bana diplomatins, då han 1960 utsågs till pressattaché vid ambassaden i Paris. Under ett par år på 60-talet var han sedan pressekreterare till statsminister Tage Erlander innan han återvände till Utrikesdepartementet. Därefter följde intressanta uppgifter vid ambassaderna i Moskva, Warszawa, London och åter en gång Paris innan han utnämndes till ambassadör. Som sådan var han verksam i Peking 1982-88 samt vid Heliga stolen 1988-1993.

Vid sidan om sin framgångsrika diplomatiska karriär ägnade sig Lars Bergquist åt omfattande forskning som resulterade i ett stort antal böcker inom det breda kulturområdet. Framför allt ägnade har sig mycket åt Emanuel Swedenborg och Bergquist kom att bli en av Sveriges främsta specialister på denne mytomspunne vetenskapsman, filosof och teolog på 1700-talet.

Lars Bergquists intresse omfattade även flera andra kulturpersonligheter som t.ex. Per Brahe och Adolf Erik Nordenskiöld och han var dessutom engagerad i två stora jubiléer i början av vårt århundrade. Då gällde det 700-års minnet av Heliga Birgittas födelse 2003 och 300-års manifesterandet av Carl von Linnés födelse 2007. I samband med det senare av dessa båda stora jubiléer utgav Bergquist ett av sina större verk ”Om botanikens grunder”.

I anslutning till sin ambassadörstid i Peking började Lars Bergquist intressera sig för klassisk kinesisk poesi, vilket ledde till att han översatte och tolkade flera av de dikter han mötte till svenska, framför allt lyrik från Tangdynastin. Bergquist har även givit ut flera andra volymer i vitt skilda ämnen inom kulturområdet.

Lars Bergquist invaldes i Smålands Akademi på stol 6 år 1995, där han efterträdde en annan framstående kulturpersonlighet, Alf Henrikson. Han verkade sedan i Akademin fram till 2008, bland annat under ett antal år som preses, innan han föredrog att övergå till att bli senior ledamot, vilket han var till sin bortgång den 25 september i år i Åbo. Innan Bergquist blev invald i Smålands Akademi fick han av Akademin motta Östrabopriset till Esaias Tegnérs minne 1994.

Under senare år, efter avflyttningen till Finland, upphörde tyvärr kontakten till stor del mellan Lars Bergquist och Smålands Akademi. Jag hade emellertid nöjet att träffa honom vid en av Litteraturdagarna i Mariehamn på Åland för några år sedan. Det blev ett roligt och kärt återseende och vi satt och talade i halvannan timme innan han måste skynda vidare. 

Och jag förundrades då, och gör det även nu, över med vilken lätthet Lars Bergquist kunde tala om stort och smått, om allvarligt och glädjefyllt, om allmänna ting och andliga. Hela tiden med en positiv grundton, som gjorde att man alltid kände sig klokare när mötena med honom var över. Smålands Akademi känner sorg och saknad efter Lars Bergquist men även tacksamhet och glädje över förmånen att på en av stolarna haft en så mångkunnig och vältalig kulturpersonlighet runt sammanträdesbordet!

För Smålands Akademi 

Odd Zschiedrich

Fyra offentliga möten när Smålandskademin gästar Jönköping

2022-09-29 av . Inga kommentarer ».

Fredagen den 11 och lördagen den 12 november är Smålands Akademi i Södra Vätterbygden. Fyra arrangemang som är öppna – och gratis! – för allmänheten ordnas.

Den 11/11 ställer vi frågan: Vem var vår Viktor? Ett seminarium om Jönköpingssonen Viktor Rydberg. Det äger rum mellan kl 14 och 17 i Fokus på Stadsbiblioteket. Medverkar gör bland andra professorerna Birthe Sjöberg och Svante Nordin (som presenterar nygammal Rydbergbiografi). Det blir också musik och uppläsningar. Ett samarrangemang med Viktor Rydberg-sällskapet, Senioruniversitetet och Stadsbiblioteket.  

Lördag den 12 november är vi i Huskvarna teater: Kaffe med Vätterdopp – ett program om Vättern med bland andra våra ledamöter Stefan Edman , Birgit Carlstén och Lars-Åke Engblom. Hemlig gäst därtill! Tid kl 11 i samarrangemang med Teater i Huskvarna. 

På eftermiddagen den 12 dyker vi upp  i Röda salen på Länsmuseet som vi samarrangerar med. Då kommer årets fem pristagare (namnen offentliggörs den 1 nov) att presenteras under ledning av Erik Lindfelt. Start kl 14. I direkt anslutning efter blir det traditionsenlig ostkaka i Stadsbibliotekets café. 

Sedan går alla som vill till Kristine kyrka där vi kl 16.30 högtidligt, med tal och musik av kyrkans kammarkör, delar ut årets priser.

Storpublik på Östersjödag i Oskarshamn

2022-04-10 av . Inga kommentarer ».

Seminariedagen ”Östersjön i våra hjärtan” på Forum i Oskarshamn lockade runt 100 besökare. Fyra olika teman behandlades: Krigen och fredens hav, Östersjön i litteratur och skrönor, Håller Östersjön på att dö samt En kust och stad fylld av möjligheter. Inte minst uppskattades vår gäst, den Oskarshamnsbördige diplomaten Anders Lidén. Vid lunchen underhöll Wallquistpristagaren Tomas Boström som anlänt per båt från Gotland.

Fd diplomat Anders Lidén inleder programmet om Östersjön i krig och fred

Skrönor runt Östersjön med Odd Zschiederich och Fredrik Sjöberg
Pristagare Tomas Boström underhöll

Östersjöns miljö är hårt ansatt, men det finns ljuspunkter enligt Stefan Edman

Preses Kristina Alsér leder en panel för framtidsspaningar för Oskarshamn

Stadsvandring med akademin under kunnig ledning av Thomas Gren.

Oskarshamn – Östersjön i våra hjärtan

2022-02-10 av . Inga kommentarer ».

Den 9 april gästar Smålands akademi Oskarshamn med publika miniseminarier och lunchkonsert.

Forum, Södra Långgatan 15 – 17, Oskarshamn 

Alla är varmt välkomna! Kom och gå – delta i de aktiviteter du vill. Gratis entré, lunch förbokas.

Smålands akademi till Oskarshamn – Oskarshamns kommun

10.00     Östersjön – krigens och fredens hav

Medverkande: Anders Lidén, fd ambassadör, bördig från Oskarshamn, Peter Aronsson, professor och rektor för Linnéuniversitet, Ulf Beijbom, professor, Lennart Johansson, docent 

11.10     Östersjön i litteratur och skrönor

Medverkande bland andra Fredrik Sjöberg, författare, Meg Nömgård, slottschef, Kalmar, och Odd Zschiedrich, ceremonimästare, Kungl Slottet

12.10     Håller östersjön på att dö?

Medverkande: Stefan Edman, biolog, författare, och Rolf Persson, projektledare, Oskarshamns kommun.

13.00     Lunch med musik och mat

Medverkande: Tomas Boström, sångförfattare och Akademipristagare 2021.

14.15     En kust och stad full av möjligheter!

Medverkande bland andra Kristina Alsér, fd landshövding i Växjö, Örjan Molander, länsmuseichef,  Kalmar, Lars-Åke Engblom, professor samt Henrik Andersson, kommundirektör, Oskarshamn.

Kontaktpersoner:        

Stefan Edman, Smålands akademi: 070 -816 31 08

Örjan Molander, Smålands akademi: 070-398 86 84.

Maria Ihse, kommunikationschef Oskarshamns kommun: 0491-76 43 04

Festligt och högtidligt i Kalmar

2021-11-16 av . Inga kommentarer ».

Linnéuniversitetets nya campus på Universitetskajen i Kalmar blev första anhalten för Smålands Akademi höstmöte. Under ledning av vår nya ledamot och nytillträdda slottschefen Meg Nömgård presenterades årets pristagare: Sopranen Karolina Bengtsson, som fick Smålands Kulturpris, deltog via länk från sin nuvarande bas i Frankfurt. Wallquistpristagaren Tomas Boström hade sänt videohälsning från sin gotländska hem. På plats fanns författare Martin Widmark som fick Emilpriset, han intervjuades av Cecilia Davidsson. Ängsfröföretagarna Inger och Mats Runeson hade tilldelats Linnépriset och med dem samtalade Stefan Edman. Jon Engström-priset gick till Jan Dzedins som höll ett personligt och tankeväckande tal som avslutning. Ja, även Barometerngrundaren Engström själv (gestaltad av Länsmuseets Lars Larsson) steg fram ut historien och talade till oss.

Under samlingen presenterade Peter Aronsson universitet och kom med tankar om småländska möjligheter – och svårigheter. Akademin och dess ledamöter presenterade preses och sekreterare. Sedvanligt serverades ostkaka, sponsrad av Kalmar kommun. I novemberskymningen bröt vi upp från Universitetskajen för att bege oss till Kalmar domkyrka där Kristina Alsér inledde. Interfolierat med orgelmusik med Kalmaranknytning (domkyrkoorganist Jan Börjesson spelade) delas priser ut och tal hölls. Kyrkosamlingen avslutades av Martin Widmark som lockade till många skratt med berättelserna om Stolle-Jocke och den osannolika familjen Jansson.

Punkt sattes med akademigrundaren Jan-Arvid Hellströms psalm ”Dagen är nära” framförd av Helena Ek samt av kyrkoherde Peter Wänehag. 

Se och läs tal under respektive priser! 

Högtidssammankomst med Smålands Akademi i Kalmar

2021-10-26 av Örjan Molander. Inga kommentarer ».

SMÅLANDS AKADEMI
bjuder in till en berikande eftermiddag
i två akter.


LÖRDAGEN DEN 13 NOVEMBER
Linnéuniversitetet, Lokal Lapis kl 14.15 – 16.00
Stifta bekantskap med akademin, dess ledamöter
och 2021 års pristagare:
Jon Engströmpriset – Jan Dzedins, kulturchef
Emmaboda
Wallquistpriset -Tomas Boström, sångförfattare
och musiker
Emilpriset – Martin Widmark, författare
Smålands Kulturpris – Karolina Bengtsson, sopran
Linnépriset – Inger och Mats Runesson, Pratensis.

I pausen bjuds det på den traditionsenliga ostkakan
Konferencier Slottschef Meg Nömgård.

Kalmar Domkyrka kl 16.30-17.30
Högtidssammankomst, prisutdelning,
musik och tal.

Fem prisas av Smålands Akademi – Växjöbiskopen ny ledamot

2021-10-26 av Örjan Molander. Inga kommentarer ».

Biskopen i Växjö stift Fredrik Modéus, bördig från Jönköping, tar plats i Smålands Akademi. Initiativet till akademin kom från en av hans företrädare och de flesta Växjöbiskopar har därefter varit ledamöter. Han kommer att inta stol nummer 5.

Årets priser går till fem förtjänta. Två musiker, en författare, en teaterman och ett företagarpar som arbetar med fröer.

Smålands Akademis Linnépris 2021 tilldelas Inger och Mats Runeson

I en tid av allvarliga hot mot planetens biologiska mångfald har paret Runeson – i linneansk anda – målmedvetet och med stor kunskap och kärlek utformat sortiment av frön och plantor av vilda örter och gräs och därmed stimulerat till anläggandet av ”ängar” runtom i Sverige; miljöer av stor skönhet och kulturhistoria som aktivt främjar pollinerande insekter, småfåglar och mullens ekosystem.

Priset sponsras av Sparbanken Eken och är på 40 000 kronor. Inger och Mats Runeson driver Pratensis – Ängsfröer och ängsplantor

Smålands Akademis Emilpris 2021 tilldelas Martin Widmark

För ett aldrig sinande fantasiflöde som har resulterat i ett oförlikneligt författarskap med genomslag över hela världen, och för ett brinnande patos för att främja barns och ungas läsning. Martin Widmark är visionären som får saker att hända, som projektet En läsande klass, och har genom Nelly Rapp, Halvdan viking och de unga detektiverna i dundersuccén LasseMajas detektivbyrå fått tusentals barn att börja sluka böcker.

Priset sponsras av Astrid Lindgren AB och är på 30 000 kronor. Martin Widmark – Wikipedia

Smålands Akademis Wallquistpris 2021 tilldelas Tomas Boström

Den smålandsfödde musikern och författaren Tomas Boström har i decennier, med sin omfattande och särpräglade produktion av betydelsebärande text och musik och genom sina framträdanden, förnyat och fördjupat den svenska andliga sångskatten. Ett liv vigt åt kristen musik – toner och texter som genom honom fått internationell spridning. 

Priset sponsras av Växjö stift och är på 25 000 kronor. Tomas Boström – Wikipedia

Smålands Akademis Jon Engström-pris 2021 tilldelas Jan Dzedins

Som okuvlig kulturentreprenör har Jan Dzedins verkat i alla de tre smålandslänen. Jönköpingsbaserade Teateri – landskapets enda fria, professionella barn- och ungdomsteater – och Cirkus i glasriket är två av många exempel på verksamheter som engagerat denne mångsidige och samhällsengagerade teaterman.

Priset sponsras av Barometern/Stiftelsen Barometern och är på 50 000 kronor. dzedins.se

Smålands Akademis Smålands Kulturpris 2021 tilldelas Karolina Bengtsson

Sopranen Karolina Bengtssons unika röst, i kombination med ett målmedvetet arbete, gör att hon nu befinner sig i början av det som kommer att bli en strålande karriär. Samtidigt som världen öppnar sig återvänder denna dotter av Skatelöv alltid till sin hembygd och berikar både små och stora sammanhang med sin sång

Priset sponsras av Bertil och Gun Olsson och är på 75 000 kronor. News (debut.de)