Pristagare hyllade med tal, musik och ostkaka

2023-11-13 av . Inga kommentarer ».

Smålands akademins högtidsmöte bjöd på både skratt och allvarsord. Peter Aronsson, vice preses och Linnéuniversitetets rektor, ledde samtal med årets pristagare – Marie Länne Persson, Tore Lund, Kajsa Haagen, Sverker Sörlin och Peter Bexell – i Utvandrarnas hus inför ett 70-tal deltagare. Vimmerbybördiga Kosovo Asllani deltog från Milano med videohälsning i vilken hon lyfte fram Pippi Långstrump som förebild. Efter sedvanlig ostkaka samlades 140 personer i domkyrkan där dess kör underhöll vackert tillsammans med Ingmar Nordström (92). Kosses mamma, Myrvete Bingazi, tog emot sin dotterns pris och höll ett gripande tacktal. Högtidstalet stod Sverker Sörlin för.

Lämna en kommentar