Smålands Akademis vice preses medaljeras

2024-01-29 av . Inga kommentarer ».

H. M. Konungen har den 28 januari beslutat att ge Linnéuniversitets rektor, professor Peter Aronsson, sin medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band ”för förtjänstfulla insatser inom svensk forskning och utbildning. Fjolårets Linnépristagare, professor Sverker Sörlin, får samma medalj ”för betydande insatser inom svensk idéhistoria, forsknings- och miljöpolitik”. Utdelning sker på Slottet den 21 februari.

Lämna en kommentar