Om oss

Smålands Akademi har som syfte att sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt att främja en småländsk identitet.

Akademin, grundad 1993 av biskop Jan Arvid Hellström, professor Lars-Olof Larsson och fil. dr h. c. Stig Tornehed, har sin högtidssammankomst i nära anslutning till skaldebiskopen Esaias Tegnérs födelsedag den 13 november, då priser och belöningar utdelas för insatser i akademiens anda. En historik över de första 15 åren kan beställas i tryck eller hämtas digitalt här.

Akademin höll Högtidssammankomst i Jönköping den 19-20 november 2016. Öppna program med god uppslutning hölls både på biblioteket i Huskvarna, Jönköpings länsmuseum och i Kristine kyrka.

Den 8-9 april 2017 håller akademin för första gången sitt årsmöte utanför Småland. Vi gästar Stockholm med program på ABF-huset och Smålands Gille.

11-12 november 2017 är åter Växjö plats för högtidssammankomsten. Då kommer ett nyinstiftat Historiepris till Gunnar Olof Hyltén-Cavallius minne — för nyskapande och lovande insatser för historiskt berättande om Småland.

Uppdaterad 20 november 2016.

Linnés Råshult