Om oss

Smålands Akademi har som syfte att sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt att främja en småländsk identitet.

Akademin, grundad 1993 av biskop Jan Arvid Hellström, professor Lars-Olof Larsson och fil. dr h. c. Stig Tornehed, har sin högtidssammankomst i nära anslutning till skaldebiskopen Esaias Tegnérs födelsedag den 13 november, då priser och belöningar utdelas för insatser i akademiens anda. En historik över de första 30 åren finns nu att fritt ta del av: Historik 1993-2023.

Sedan 2018 har Smålandsakademin en öppen nomineringsprocessen till de olika priserna. Motiverade nomineringar görs till akademins sekreterare.

Uppdaterad 12 november 2023.

Linnés Råshult