top2

Om oss

Smålands Akademi har som syfte att sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt att främja en småländsk identitet.

Akademin, grundad 1993 av biskop Jan Arvid Hellström, professor Lars-Olof Larsson och fil. dr h. c. Stig Tornehed, har sin högtidssammankomst i nära anslutning till skaldebiskopen Esaias Tegnérs födelsedag den 13 november, då priser och belöningar utdelas för insatser i akademiens anda. En historik över de första 15 åren kan beställas i tryck eller hämtas digitalt här.

Akademin höll Högtidssammankomst i Kalmar den 14-15 november 2015. Öppna program med god uppslutning hölls både på Kalmar länsmuseum och i domkyrkan.

Den 14-16 april 2016 håller akademin sitt årsmöte i Torsås. En rad öppna föreläsningar och kulturprogram erbjuds då för allmänhet och skolor i kommunen.

Program med föreläsningar och föreställningar.

Uppdaterad 4 april 2016.

Linnés Råshult