Om oss

Smålands Akademi har som syfte att sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt att främja en småländsk identitet.

Akademin, grundad 1993 av biskop Jan Arvid Hellström, professor Lars-Olof Larsson och fil. dr h. c. Stig Tornehed, har sin högtidssammankomst i nära anslutning till skaldebiskopen Esaias Tegnérs födelsedag den 13 november, då priser och belöningar utdelas för insatser i akademiens anda. En historik över de första 15 åren kan beställas i tryck eller hämtas digitalt här.

11-12 november 2017 är åter Växjö plats för högtidssammankomsten. Då kommer ett nyinstiftat Historiepris till Gunnar Olof Hyltén-Cavallius minne — för nyskapande och lovande insatser för historiskt berättande om Småland.

Öppen nominering från 2018

Från och med nästa år öppnar Smålandsakademin nomineringsprocessen till de olika priserna. Via akademins hemsida kan vem som helst nominera i fortsättningen. Inkom före den 15 februari med motiverade nomineringar till de olika pris Akademin delar ut. Kontakta sekr Erik Lindfelt.

Uppdaterad 14 november 2017.

 

Linnés Råshult