Om oss

Smålands Akademi har som syfte att sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt att främja en småländsk identitet.

Akademin, grundad 1993 av biskop Jan Arvid Hellström, professor Lars-Olof Larsson och fil. dr h. c. Stig Tornehed, har sin högtidssammankomst i nära anslutning till skaldebiskopen Esaias Tegnérs födelsedag den 13 november, då priser och belöningar utdelas för insatser i akademiens anda. En historik över de första 15 åren kan beställas i tryck eller hämtas digitalt här.

Från och med 2018 öppnar Smålandsakademin nomineringsprocessen till de olika priserna. Motiverade nomineringar görs till akademins sekreterare.

12-14 april 2018 gästar akademin Aneby med föredrag och kulturprogram.

Högtidssammankomst och prisutdelningar sker 2018 den 10 november i Kalmar.

Tyvärr har vi haft problem med avbrott på hemsidan. Uppdateringar från andra halvan av 2017 är förlorade. Vi arbetar med att rekonstruera de viktigaste delarna.

Uppdaterad 4 mars 2018.

Linnés Råshult