Jon Engströmpriset

Jon Engström-priset, till en frihetlig och modig röst i samhällsdebatten

SMÅLANDS AKADEMIS OCH BAROMETERN/STIFTELSEN BAROMETERNS KULTURPRIS TILL MINNE AV Jon Engström

delas ut var tredje år då Smålands akademis högtidssammankomst äger rum i Kalmar. Det avser uppmärksamma insatser som i Jon Engströms anda visar på civilkurage, mod och entreprenörskraft. Pristagarna skall ha verkat i eller ha anknytning till Småland.

Jon Engström, född i Fliseryds socken 1794, död i Ryssby socken 1870, Kalmar län, Småland, var en svensk tidningsredaktör, läkare och författare. Han engagerade sig egensinnigt, framgångsrikt och modigt för medborgerliga rättigheter och företagande i ett fördemokratiskt Sverige. Internationella utblickar och företagande kombinerades med ett stort engagemang för den fria pressen då han grundade Barometern år 1841 för att spegla och påverka situationen i samtiden.

2018 Ulrika Knutson

Pristagaren utmärker sig i Jon Engströms anda som en frispråkig och engagerad röst i den svenska kultur- och samhällsdebatten. Knutson är en viktig och självständig kommentator som i genomtänkta och elegant formulerade artiklar och krönikor förmår ge kunskapsrika och annorlunda perspektiv på aktuella frågor och samtalsämnen. Tal till Ulrika Knutsson