Peter Aronsson (Stol 16)

Bostadsort Gemla.
Född 1959.

Uppväxt i Gemla och med en stark nyfikenhet som först släpptes loss på Teknikum i Växjö, senare vid universiteten i Stockholm, Uppsala och Lund. Fysikstudierna gled över i filosofi men breddades sen till människornas världar: etnologi och historia parat med ett stort samhälls- och miljöintresse.

Avhandlingen i historia ställer vår tids föreställning om demokrati i historisk belysning. Den maktlöshet många känner i en tid som utan jämförelse säger sig vara den enda och mest demokratiska skapar i bästa fall en paradox och en strävan efter utveckling och i värsta fall apati. Bönder gör politik (1992) visar att en mycket livaktig strävan efter självbestämmande kan ses som en avgörande del i svensk politisk kultur redan under 1700-talet. Avhandlingen försvarades i Lund och fick både Lagerbrings och Vitterhetsakademiens pris året därpå. Från 2009 är jag arbetande ledamot i den historiskt-antikvariska klassen av sistnämnda akademi.

Under 1990-talet hade jag förmånen att få vara med och bygga upp en av de utanför universitetsorterna mer livaktiga historikermiljöerna vid Högskolan i Växjö. Kvaliteten på den regionalhistoriska forskningen och bredden av frågeställningar och perspektiv gjorde miljön till en av de främsta tillgångarna vid universitetsblivandet 1999. Vid samma tid blev jag professor i historia vid universitetet.

Från 2001 – 2012 var jag även en professor i Kulturarv och historiebruk vid Tema Q, Linköpings universitet. Tillsammans med sex professorer i olika discipliner bearbetar vi och doktoranderna frågan om kulturens roll i samhället. För min del rör det frågan om på vilka sätt det förflutna blir till en betydelsefull del av verklighetsförståelsen och handlingsutrymmet för individer, gemenskaper och organisationer som företag, regioner och nationer.

2013 vände jag åter till Linnèuniversitetet och ansvarade där till 2016 som vicerektor och dekan för Fakulteten för kons och humaniora. Därefter prorektor och från 2017 rektor för universitetet.