Marian Rittsel Ullén

Uppvuxen i Växjö med småländska föräldrar med djupa rötter i Värend och Sunnerbo. Bosatt i Stockholm sedan 1961. Fil.lic. i konstvetenskap. Har under lång tid varit verksam som antikvarie med forskningsinriktning vid Riksantikvarieämbetet.

Specialområde medeltidens kyrkliga arkitektur och konst. Numera verksam inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet “Sockenkyrkan – kulturarv och bebyggelsehistoria” samt som fack- och populärvetenskaplig författare. Har i sin forskning ägnat stort utrymme åt Småland och skrivit ett stort antal monografier, översikter och artiklar rörande det kyrkliga landskapet.

Senast utgivna arbeten (1998) behandlar konstnären och bonden Pehr Hörberg, född och uppvuxen i Virestad, och som efter sina studier vid Konstakademien blev den gustavianska tidens främste kyrkomålare.

Medarbetar i Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium (Riksantivarieämbetet), Signums svenska konsthistoria och Sveriges kyrkohistoria (Verbum). Redaktör för och medarbetare i “Under det höga valvet – En Tegnérbok sammanställd av Smålands Akademi” som utkom 1996. Använder som författare enbart namnet Ullén.