Christina Hamrin

Bostadsort Jönköping.

Befattningar:
Kulturchef Jönköpings-Posten 1969 –
Politisk sekreterare på Folkpartiets Huvudbyrå i Stockholm, särskilt kommunal- och kulturpolitik 1965 – 69.
Säljchef för tidskriften Form och utredare i konsumentfrågor på Svenska Slöjdföreningen.
Konsult inom marknadsutredningar och marknadsföring.
Studentexamen, reallinjen 1957 och fil kand i sociologi 1963.

Uppdrag:
Ledamot i styrelsen för Herenco AB samt ordförande i några av dess dotterbolagsstyrelser.
Ordförande i Stiftelsen Jenz och Carl Olof Hamrins forskningsstiftelse.
Ordförande i Tidningsutgivarföreningens Sydöstra Krets 1990 – 2000
Ordförande i Zonta och Folkpartiets partistyrelse i Stockholm samt dess lokalavdelning i Jönköping.
Styrelseledamot av Rädda Barnens och Humanistiska förbundets länsavdelning i Jönköping, samt i den ursmåländska Cedergrenska släktföreningen.
Politiskt verksam i Täby kommun, fullmäktige, kulturnämnd med mera.
I Lund ett flertal uppdrag inom Smålands Nation och Studentkåren.

Publikationer med mera:
Verksam som journalist på Bohuslänningen, Östgöta-Correspondenten och Jönköpings-Posten.

Småländsk anknytning:
Född, uppvuxen och återbördad till Jönköping efter studieår i Lund och arbete i Stockholm.