Lars-Åke Engblom

Född i Jönköping 5 maj 1943, uppvuxen i Hakarp. Har varit bosatt i Göteborg, Falun, Växjö, Reykjavík, Hakarp igen och Göteborg från 2017

Familj: Gift sedan 1968 med Christina, fil mag, barn: Jakob, Samuel, Cecilia.

Student 1962 i Jönköping, fil dr i ekonomisk historia 1981, docent i journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet 2000, professor i medie-och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Jönköping 2002-2010, prof. emeritus 2010-

Yrkesverksamhet:

Tidningsjournalist parallellt med gymnasie- och universitetsstudier 1959-1968 på Smålands Allehanda, Jönköpings-Posten, Kvälls-Posten, Expressen, Arbetet. Redaktör för studenttidningen Götheborgske Spionen 1965-1966. Nyhetsreporter, Sveriges Radio (SR), Göteborg 1968-1971. TV-producent, SR/Sveriges Television (SVT) Göteborg 1971-1981. Distriktschef för SVT:s Gävle-Dala-distrikt,  Falun 1981-1983 och för SVT:s Smålandsdistrikt, Växjö 1983-1988.
Direktör för Nordens hus i Reykjavík (Nordiska ministerrådets kultur- och informationscentrum på Island) 1989-1993. Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Jönköping 1994-1998, universitetslektor/docent i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet 1998-2002, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Jönköping 2002-2010, prof. emeritus 2010-

Skrifter (urval):
– Arbetarpressen i Göteborg (1980). En studie av arbetarpressens förutsättningar, arbetarrörelsens presspolitik och dagstidningskonkurrensen i Göteborg. Doktorsavhandling.

– Radio- och TV-folket (1996). Rekryteringen av programmedarbetare till radion och televisionen i Sverige 1925-1995.

– Tidningar dör, men pressen lever (2002). I Band IV, Den svenska pressens historia

–  Radio och TV efter monopolet (2007) En kamp om politik, pengar, publik och teknik. (Med Nina Wombs).
– Pressen (2009). I Signums svenska kulturhistoria, 1900-talet.

– Samband (2009). Sverige och Island i växande kontakt. (Med Christina Engblom).

– På Stefas tid (2010). Om ett samhälle och dess ishockeylag.

– Från djungeltelegraf till internet (2013). Masskommunikationens historia

– Redaktör för Hakarps krönika 2004-

Styrelseuppdrag bl a:
Svensk Presshistorisk Förening, 2002-2016 (ordförande 2005-2016)

Utbildningsradion, 2001-2010 (vice ordförande 2007-2010)
FSMK (Föreningen för svensk medie-och kommunikationsforskning (ordförande 1997-2001)

Isländsk konsul i Jönköping 2002-2017

Letterstedtska föreningen,1995-

Hakarps hembygdsförening1995-2018

Föreningen Norden, centrala/lokala uppdrag 1994-

Smålands Idrottshistoriska sällskap 1994-2002
Siste ordföranden i IK Stefa, som 1967 slogs med Vättersnäs IF till Vätterstads IF, den ena halvan av ishockeyklubben HV 71.