Kristina Alsér (Stol 1)

Kristina Alsér (Stol 1)

Jag älskar livets goda, tror på landsbygden och på människans förmåga! Är född östgöte men tillbringade stora delar av min barndom i Småland och efter uppväxt- och studieår i Linköping blev jag 1984 smålänning på riktigt då min man och jag som nygifta flyttade till den lilla skogsgården Solliden utanför Vimmerby som vi köpt något år tidigare.

Även om min identitet är företagare och entreprenör känner jag en stolthet över att under nio år fått tjäna staten som landshövding i Kronobergs Län. Jag har ingen tung politisk bakgrundutan det var nog mitt politiska allmänintresse och ambitionen att vara med och påverka samhällsutvecklingen som fick Mats Odell, som 2007 var civil och kommunminister, att utse mig till Landshövding. Ett uppdrag och en roll väldigt långt från min vardag som vd i det egna miljöteknikbolaget Mercatus. Erfarenheter från båda dessa världar och ett fortsatt brett samhällsengagemang, särskilt med inriktningen att skapa bättre förutsättningar för de som valt att bo, leva och verka utanför storstadsregioner med fokus på små och medelstora företags möjligheter, har gjort att jag idag har en spännande portfölj av uppdrag där jag kan vara med och driva de frågor jag brinner mest för.

 

DRIVKRAFT
Min övertygelse är att lösningen på många utmaningar handlar om att skapa utrymme för dialog. Dialog mellan olika intressen och mellan det privata näringslivet, akademien och offentliga aktörer.

Jag är van att leda organisationer och processer, har bla lett arbetet i regeringens Expertgrupp för digitala investeringar, samordnat Länsstyrelsernas förenklingsarbete och för regeringens räkning samordnat insatser för att stärka utvecklingen i Glasriket.

UTMÄRKELSER
Ett fint erkännande för de initiativ jag tagit för att öka möjligheten till dialog är stipendiet av Kung Carl XIV Gustaf för arbetet att kraftsamla och lyfta svensk miljöteknik och ett annat är när jag I maj 2017 förärades titeln filosofie hedersdoktor vid två fakulteter vid Linnéuniversitetet – ekonomi och teknik – för ett inspirerande och innovativt arbetssätt i regionens utvecklingsarbete.

 

UPPDRAG 2021

Smålands Akademi, ledamot på stol nr 1, sedan 2019 preses
Familjen Kamprads stiftelse, ledamot i styrelsen
Entreprenörinvest, ledamot i styrelsen
Arkitektbolaget i Växjö, ordförande i styrelsen
Södra Skogsägarna, ledamot i styrelsen
Mercatus Engineering AB, ordförande i styrelsen
Tillväxtverket, ordförande i styrelsen
Smart Housing Småland, ordförande i styrgruppen
Linnéuniversitetet, leder rektors externa råd för samverkan och donationer