Tomas Arvidsson

1.Bostadsort: Kalmar

Född 1941 i Älmhult

2. Befattningar:

Tidningschef och VD Barometern-OT 1990-1999

VD Östra Småland 1988-1990

Kommundirektör Falkenberg 1987-88

Distriktschef Värmland, Sveriges Television 1983-87

Utbildningsledare och sedan prorektor, Högskolan i Kalmar 1971-83

Dessförinnan lärartjänster vid Förskoleseminariet i Örebro och Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet

Utbildning: Fil kand, fil mag, ämneslärarexamen

3. Publikationer:

Prinsessan, 2012

Den poetiska hunden, 2009

morfar/farfar.nu, 2008

Andras pengar, 2006

Studierektorns sista stöt, 2004

Studierektorns byte, 2001

För gammal vänskaps skull, 1996

Trippelstöten, 1991
Huset med de gamla damerna, 1986

Utanförskapet, 1981

Tröskeln, 1979

Bakstöten, 1977

Dubbelstöten, 1976

Enkelstöten, 1976

Barnobservationer i förskolan, 1972, omarbetad 1974

Manus till tv-serier och radioprogram

Diverse artiklar och krönikor i periodiska tidskrifter och dagspress

4. Småländsk anknytning:

Född och delvis uppvuxen i Älmhult, bosatt i Kalmar 1971-83 samt sedan 1988