Priser

2011 års beslut om priser – se under Aktuellt.

Östrabopriset (till Esaias Tegnérs minne)

Linnépriset (för insatser inom linneanska fält)

Wallquistpriset (för författarskap och forskning med kyrklig anknytning)

Emilpriset (till Astrid Lindgrens ära)

Dag Hammarskjöldpriset (till Dag Hammarskjölds minne)

Viktor Rydbergpriset (till Viktor Rydbergs minne)

SMÅLANDS AKADEMIS PRIS TILL LINNÉUNIVERSITET delades ut 2009.
För att slå en än starkare brygga mellan akademin och den högre utbildningen utdelar akademin ett särskilt pris i anledning av bildandet av Linnéuniversitetet. För sitt djärva tilltag att med Linné som förebild överskrida gränserna för de Små landen och av två högskolor bilda ett universitet som med nyfikenhet, nyskapande och nyttiggörande utvecklar ekonomin, hushållningen, kulturkunskaperna och naturvetandet.
Priset är ett konstverk i glas utfört av Bertil Vallien.