Priser

Östrabopriset (till Esaias Tegnérs minne)

Linnépriset (för insatser inom linneanska fält)

Wallquistpriset (för författarskap och forskning med kyrklig anknytning)

Emilpriset (till Astrid Lindgrens ära)

Dag Hammarskjöldpriset (till Dag Hammarskjölds minne)

Viktor Rydbergpriset (till Viktor Rydbergs minne)

Hyltén-Cavalliuspriset (Historiepriset till Gunnar Olof Hyltén-Cavallius minne)

Jon Engströmpriset (Smålands akademis och BAROMETERN/Stiftelsen Barometerns kulturpris till minne av Jon Engström)

Smålands kulturpris (till lovande konstnär, författare, musiker eller närliggande kulturverksamhet)

SMÅLANDS AKADEMIS PRIS TILL LINNÉUNIVERSITET delades ut 2009.
För att slå en än starkare brygga mellan akademin och den högre utbildningen utdelar akademin ett särskilt pris i anledning av bildandet av Linnéuniversitetet. För sitt djärva tilltag att med Linné som förebild överskrida gränserna för de Små landen och av två högskolor bilda ett universitet som med nyfikenhet, nyskapande och nyttiggörande utvecklar ekonomin, hushållningen, kulturkunskaperna och naturvetandet.
Priset är ett konstverk i glas utfört av Bertil Vallien.

NOMINERINGAR

Akademin tar gärna emot nomineringar till de olika priserna. Läs kriterierna och sänd ditt förslag med motivering till vår prissamordnare Erik Lindfelt (erik.lindfelt@outlook.com ) eller Brahegatan 6, 553 34 Jönköping.