Lars-Åke Engblom (Stol 12)

Född i Jönköping 5 maj 1943, uppvuxen i Hakarp. Har varit bosatt i Göteborg, Falun, Växjö, Reykjavík och så Hakarp igen från 1994. Familj:
Gift sedan 1968 med Christina, universitetsadjunkt i svenska på Högskolan i Jönköping, barn: Jakob, Samuel, Cecilia.

Student 1962 i Jönköping, Fil dr i ekonomisk historia 1981, docent i journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet 2000, professor i medie-och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping 2002

Tidningsjournalist parallellt med gymnasie- och universitetsstudier
1959-1968 på Smålands Allehanda, Jönköpings-Posten, Kvälls-Posten, Expressen, Arbetet. Redaktör för studentkårens tidning, Götheborgske Spionen, 1965-1966. Nyhetsreporter, Sveriges Radio, Göteborg 1968-1971, TV-producent, Sveriges Radio/Sveriges Television, Göteborg 1971 – 1981.
Distriktschef för Sveriges Televisions Gävle-Dala-distrikt i Falun
1981-1983 och för Sveriges Televisions Smålandsdistrikt, Växjö 1983-1988.
Direktör för Nordens hus i Reykjavík (Nordiska ministerrådets kultur- och informationscentrum på Island) 1989-1993. Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Jönköping (HLK) 1994-1998, universitetslektor/docent i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet 1998-2002, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Jönköping (HLK) sedan 2002.

Skrifter (urval):
– Arbetarpressen i Göteborg. En studie av arbetarpressens förutsättningar, arbetarrörelsens presspolitik och dagstidningskonkurrensen i Göteborg.
Göteborg 1980 (doktorsavhandling).
– Radio- och TV-folket. Rekryteringen av programmedarbetare till radion och televisionen i Sverige 1925-1995. Stockholm 1998.
– Tidningar dör, men pressen lever (I Band IV, Den svenska pressens historia), Stockholm 2002.
– Radio och TV efter monopolet. En kamp om politik, pengar, publik och teknik. Stockholm 2007 (med Nina Wombs)
– Pressen. I Signums svenska kulturhistoria. 1900-talet. Stockholm, 2009.

Styrelseuppdrag bl a:
Svensk Presshistorisk Förening, 2002-, ordförande 2004-
Letterstedtska föreningen, 1995- , Föreningen Norden, centrala/lokala uppdrag, 1994-, Hakarps hembygdsförening, 1995- ,
Utbildningsradion, 2001-2010 (vice ordförande 2007-2010)
Isländsk konsul i Jönköping från 2002.

Född, uppvuxen i Småland. Under ungdomsåren aktiv i idrottsrörelsen, siste ordföranden i IK Stefa, som 1967 slogs med Vättersnäs IF till Vätterstads IF, den ena halvan av ishockeyklubben HV 71. Återvände till Småland och Växjö 1983-1988 som distriktschef för Smålands-TV. Var med och startade Smålands idrottshistoriska sällskap.