Hyltén-Cavalliuspriset

Historiepriset till Gunnar Olof Hyltén-Cavallius minne –

för nyskapande och lovande insatser för historisk forskning och historiskt berättande om Småland.

IMG_0299

Prissumman är 30 000 kr (2020 25 000 kr). Medutdelare är August Åhslunds stiftelse och Stiftelsen Smålands museum. Priset delas ut vart tredje år, när årshögtiden är i Växjö.

Avsikten med priset är att i Hyltén-Cavallius anda uppmuntra en forskare, inom eller utanför högskolevärlden, som redan visat prov på förmåga att använda sig av den historiska traditionen för nyskapande historieberättande.

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius föddes 1818 som prästson i Vislanda. Han engagerades efter studier i Uppsala som bibliotekarie och teaterdirektör i Stockholm. Engagemanget för den småländska hembygden ledde genom samarbete med Georg Stephens till insamling och utgivning av Svenska folk-sagor och äfventyr (1844-49) och det banbrytande arbetet Wärend och wirdarne (1863-1868). Genom sin nyskapande uppmärksamhet på det folkliga kulturarvet har han kallats den svenska etnologins fader. Hans samlingar och verksamhet låg bakom bildandet av det första regionala museet, Smålands museum, 1867. Han avled på Sunnanvik, Skatelövs socken 1889 och är gravlagd under en mäktig runsten på gamla kyrkplatsen.

2023 Marie Länne Persson
För en betydelsefull gärning som främjare, uttolkare och förmedlare av den svenska folkvisan och balladen.

2020 Peter Danielsson
För att under sin långa historisk gärning verkat i samma anda som Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, ofta med lokalsamhället i fokus. Med bredd och djup och alltid med en gnutta humor har Peter Danielsson bildat och roat en stor publik, så väl skolelever som vuxna. Genom historiska tidsresor har han, klädd i tidstypiska kläder, med sin berättarkonst och historiska inlevelse lyft fram intressanta tidsepoker och människoöden och gett vår gemensamma historia betydelse och mening.
Tal till Peter Danielsson

2017 Håkan Nordmark
Som antikvarie och historiker vid Smålands museum verkar han framgångsrikt i Gunnar Olof Hyltén-Cavallius anda där djup historisk kunskap om Småland förenas med ett historiskt berättande som engagerar en bred publik. Han har både genomfört banbrytande forskning om denna traditions betydelse och realiserat dess potential högst konkret.
Tal till Håkan Nordmark