Katarina Dunér

Tagit studenten vid Växjö högre allmänna läroverk på den tiden då den stora byggnaden i trä ännu stod kvar där sjukhuset nu ligger.
Tog en fil.kand. i Lund med konsthistoria, folklivsforskning och nordisk arkeologi som huvudämnen.
Under lundatiden var jag konstskribent på Sydsvenska Dagbladet, amanuens på Arkiv för dekorativ konst på Kulturen och hade ansvaret för utställningar av modern konst på Krognoshuset, bl.a.

Redaktör för Arkitekten och informationssekreterare på Svenska arkitekters riksförbund, redaktör på kulturredaktionen på Sveriges radio och sedan 1974 TV-producent på Sveriges television med ett flertal prisbelönade TV-serier som Människans boningar – om den nordiska arkitekturens historia, Människans lustgårdar – om den europeiska trädgårdskonstens historia, Människans rum och ting- om den euroepiska formgivningens historia, Modernismens historia, Svenska hus – om landsbygdens arkitektur i Sverige, Drömmen om staden – om den europeiska stadens historia för att nämna några av de större produktionerna.

I samband med TV-serierna utkom Svenska hus med professor Thomas Hall som huvudredaktör och med Katarina Dunér i redaktionen (Carlsson Bokförlag) och Den svenska staden med professor Thomas Hall som huvudredaktör och Katarina Dunér i redaktionen.

Tidigare utgivning bl.a. en lärobok i konst-och musikhistoria Kontrapunkt (tillsammans med P.A. Hellquist)