Ulf Beijbom (Stol 11)

Bostadsort Växjö. Född 1935 i Härnösand.

1966-2002 chef och vetenskaplig föreståndare för Svenska Emigrantinstitutet, 1961-65 amanuens vid Uppsala landsarkiv, 1973-75 associate professor University of Washington, Seattle, WA, USA.
Fil.dr. och docent i historia i Uppsala 1972, professors namn 1988.

Doktorsavhandlingen Swedes in Chicago. A demographic and social study of the 1846-1880 immigration (1971). I övrigt ett 20-tal, mestadels populärvetenskapliga böcker, huvudsakligen om utvandring och svenskar i utlandet som Australienfararna (1983), Svenskamerikanskt (1990), Mot löftets land (1995) och Amerikabilder i utvandrarbygd (1996). Dessutom skrifter kring släktforskning som Släkt och hembygdsforskning (1978) och personhistoriska arbeten som Berättarkungen. Ivar Andersson och Amerika (1992) eller Vilhelm Moberg och utvandrarbygden (1993). 100-tals artiklar i tidskrifter och tidningar. Fullständig bibliografi i Lars Olsson och Sune Åkerman, Hembygden och världen. Festskrift till Ulf Beijbom (2002).

Ordförande i Emigrantinstitutets vänner sedan 2002, sekreterare för Vilhelm Moberg-Sällskapet sedan 1989.

Redaktör för tidskriften Emigranten sedan dess start.

Skriven i Småland sedan 1965.