Odd Zschiedrich (Stol 13)

Bostadsort Stockholm.
Födelseår 1948.

Befattningar:
Ceremonimästare på Kungl. Slottet från den 1 januari 2016
Kammarherre vid Kungl. Hovstaterna, Kungl. Slottet 2009–2015
Verksamhetsansvarig vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek 2014–2017
Kansliansvarig vid Svenska Akademien, 2003–2017
Slottschef på Kalmar Slott, 1995-2003
Verksam inom informations-, utbildnings- och kultursektorn med olika typer av uppdrag på t ex Högskolan och Sveriges Radio, 1990-1995.
Tidigare verksam som lärare och skolledare i grundskola och gymnasium i olika kommuner, bland annat som skolchef i Torsås kommun 1988-1990.

Uppdrag föreningar:
Ledamot av International Leadership Forum, knutet till American Swedish Institute i Minneapolis.
Ständig sekreterare i sällskapet Årens Ölänningar.
Ordförande i Karlfedtsamfundet 2018-
Medlem i ett antal litterära sällskap och föreningar bland andra Sveriges Författarförbund.
Tidigare verksam i styrelsen för Musik på Slottet, Dramatens vänner, De Svenska Historiedagarna och Humanistiska Förbundet.

Publikationer med mera:
Vad är bildning? Langenskjölds förlag, 2014
Harry Martinson i Svenska Akademien. Vekerum förlag, 2014.
Tidnings- och radioverksamhet under ett par decennier. Medlem av redaktionskommitten för Nyckelen under ett antal år (tidskrift vid Högskolan i Kalmar).
Diverse artiklar och texter i antologier och samlingsverk
Redaktör för publikationer utgivna av dåvarande Högskolan i Kalmar och Kalmar Slott

Småländsk anknytning:
Bott i Kalmar 1987-2003. Verksam tidigare bland annat på Högskolan i Kalmar, Sveriges Radio Kalmar, Kalmar Slott samt som skolchef i Torsås.