Fredrik Sjöberg (stol 2)

400px-Fredrik_Sjoberg

Fredrik Sjöberg (f. 1958) framlevde sina första 20 år i Västervik, men fastän han härstammar från en lång rad småländska bryggare, bönder och vapensmeder, var det först senare, under studietiden Lund, han kom att få en fast identitet som just smålänning, främst på grund av att han då under ett par år var ordförande i Fältbiologernas smålandsdistrikt. Någon akademisk biolog blev han dock inte. Däremot författare.

Sedan 1986 är Sjöberg bosatt på Runmarö i Stockholm skärgård. Han debuterade som författare 1988, men genombrottet kom inte förrän med ”Flugfällan” (2004), en svårdefinierad essä som blev inledning till en självbiografisk trilogi. Sedan många år skriver Fredrik Sjöberg litteraturkritik i Svenska Dagbladet; han är hedersdoktor i både Uppsala och Lund, samt ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Böckerna är översatta till många språk.