Tryck

Skrifter utgivna av Smålands Akademi

Marian Ullén (red.), Under det höga valvet. En Tegnérbok. Stockholm 1996

Ulla Hallström (red.), Smålänningar med rötter i fjärran land, Växjö 2000

Ulla Hallström (red.), Hemma i främmande land, Växjö 2001

Jag, Abedin Sinani – en så kallad invandrare.
En liten ”flyktingbok” tillägnad både gamla och nya landsmän
, Växjö 2002

Anders Johansson (red.), Platser i livet, Kalmar 2003

Lars-Olof Larsson (red.), Linné. En småländsk resa, Stockholm 2006

Elisabeth Hjortvid och Brigitte Kühne (red.), Småländska ord & läten, Växjö 2010

Olle Wingborg, Litteratur om småländska dialekter. Ett urval, 2010. Pdf

Magnus Gustafsson, Ingrid Nettervik (red) Småländska förebilder & föregångare, Växjö 2011       150 kr (Beställning kan göras genom akademins sekreterare Erik Lindfelt)

Småland. En kärleksförklaring. Stefan Edman (red.), Votum & Gullers, Karlstad, 2014.

Ur Smålands skafferi: folk, föda och färdigheter. Birgit Carlstén och Cecilia Davidsson (red.), Votum, 2018.

Smålands Akademis skriftserie

Nr 1: Småland under nya stjärnor. Tal och orationer hållna vid stiftandet av Smålands Akademi lördagen den 13 november 1993 i Växjö Domkyrka. Pristagare. Stadgar samt förteckning över ledamöter, Växjö 1993

Nr 2: I Smålands himmel vi oss alla gläder. Tal och orationer hållna vid högtidssammankomst med Smålands Akademi, lördagen den 12 november 1994 i Växjö domkyrka. Pristagare och förteckning över ledamöterna, Växjö 1994

Nr 3: Småland – vår provins i oändligheten. Tal och orationer hållna vid högtidssammankomst med Smålands Akademi, lördagen den 11 november 1995, Pristagare och förteckning över ledamöter, Susanne Wigorts Yngvesson (red.), Växjö 1995

Nr 4: Tegnér finns hos oss. Tal och orationer hållna vid högtidssammankomsten den 9 november 1996 i Växjö domkyrka, Inger Möller (red.), Växjö 1996

Nr 5: Sagoväv och drömtyg väver man om natten. Tal och orationer hållna vid högtidssammankomsten den 15 november 1997, Växjö 1997

Nr 6: Vad vore världen utan Värnamo? Tal vid högtidssammankomsten den 25 april 1998 i Mariakyrkan Värnamo, Stig Tornehed (red.), Växjö 1998

Nr 7: Sökandet är våra liv. . Tal och orationer hållna vid högtidssammankomsten den 14 november 1998, Stig Tornehed (red.), Växjö 1998

Nr 8: ”Vi formas till människor”. . Tal och orationer hållna vid högtidssammankomsten den 13 november 1999 i Växjö domkyrka, Ulf Beijbom och Stig Tornehed (red.), Växjö 1999

Nr 9: Migrationen öppnar gränserna. . Tal och orationer hållna vid högtidssammankomsten den 11 november 2000 Växjö domkyrka, Helén Ljungryd –Aguilar och Brigitte Kühne (red.), Växjö 2001

Nr 10: Att stå det onda emot, Helén Ljungryd –Aguilar och Ingrid Nettervik (red.), Växjö 2003

Nr 11: Småländska vägmärken i Sverige och i världen, Ingrid Nettervik (red.), Växjö 2005

Nr 12: Skiftningar och dagrar i ett mångkulturellt Sverige, Ingrid Nettervik (red.) Växjö 2007

Nr 13: Snille och envishet. Smålands Akademi 1993-2008, Stig Tornehed, Växjö 2008. Pdf Småskrift 13

Nr: 14: Tro och otro i Linnés ljusa och mörka Småland, Ingrid Nettervik (red.), Växjö 2009. Pdf Småskrift 14

Nr 15: Ordets makt och kulturarvets kraft, Ingrid Nettervik (red.), Växjö 2011. Pdf Småskrift 15

Nr 16: Lojal integritet och kamp mot sexuellt våld, Ingrid Nettervik (red.), Växjö 2013. Pdf Skrift 16

Nr 17: Snille och envishet. Smålands Akademi 1993-2018, Stig Tornehed och Ingrid Nettervik, Växjö 2018. Pdf Smålands Akademis Skriftserie 17

Nr 18: Snille och envishet. Smålands Akademi 1993-2023, Stig Tornehed, Ingrid Nettervik och Erik Lindfelt, Växjö 2018. Pdf Smålands Akademis Skriftserie 18


Olle Wingborg, Litteratur av Jan Arvid Hellström. Bibliografisk förteckning, Växjö 1996

Samtliga nummer i skriftserien pris 40:-