Örjan Molander (Stol 14)

Örjan MolanderFödd 1965 och uppvuxen i Västervik.

Jag började utbilda mig till Utvecklingsingenjör vid Högskolan i Halmstad men bytte efter ett år inriktning och läste bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet och avslutades med fil kand-examen 1991. Jag har sedan dess arbetat med kulturmiljövård. Först på länsstyrelsen i Kalmar och sedan 1994 på Kalmar läns museum med ett mellanspel på Riksantikvarieämbetet 1992. På länsmuseet blev jag 1997 enhetschef för bebyggelseenheten. År 2010 sökte och fick jag tjänsten som länsmuseichef/landsantikvarie. Museichefsarbetet är utmanande och intressant och ger stor möjlighet till personlig och verksamhetsmässig utveckling. Kalmar läns museum expanderar och omfattar nu omkring 90 medarbetare och omsätter cirka 60 miljoner. Min yrkesmässiga kompetens utöver ledarskapet rör framför allt byggnadshistoria och byggnadsvård.

Jag bor i Kalmar med min fru och tre barn. Under kortare och längre perioder har jag även bott i Pataholm, Odensvi, Fliseryd, Hasselö och på Björkö – i Kalmar län, Småland.

Lite övrigt:

  • Jag gillar vardagsmotion och är periodare på Friskis & Svettis, ser gräsklippningen med ”handjagare” som ett bra alternativ och undviker hissar.
  • Jag älskar att cykla – till jobbet, för att veckohandla, till musikkåren, till flygplatsen, till fest, till… ja vad som helst. Att behöva ta bilen är ett nederlag.
  • Jag utmanar med mig själv och familjen för att återvinna så mycket som möjligt och vår varmkompost ger ny härlig jord varje år.
  • Jag blir lätt engagerad i olika frågor oavsett om det gäller husrenoveringar, släktforskning, tegel, föreningsliv eller miljöfrågor.
  • Jag gillar att vara på sjön och har jobbat som jungman, legat i flottan, köpte min första träsegelbåt när jag var 15 och har examen för radarnavigation, astronomisk navigation och annat som numera sällan kommer till användning. Lite segling blir det i alla fall varje år.
  • Jag upptäckte mina ledaregenskaper som förman i sjövärnskåren och som ordförande i gymnasieföreningen Delta Sigma.
  • Jag spelar klarinett och saxofon. Övningarna på måndagskvällarna är ett utmärkt sätt att koppla av från jobbet, ger trevlig samvaro och härliga musikaliska stunder.
  • Jag är engagerad i Rotarys ungdomsutbyte och tycker att det är ett utmärkt sätt för ungdomar och deras familjer att få livslånga internationella kontakter. Vår egen familj är numera utökad med en mexikanska, två japanskor, en italienska och en kille från USA.