Ostkaketabberas i Växjö

2017-11-14 av . Inga kommentarer ».

Smålandsakademins höstmöte i Växjö lockade många besökare. Till presentationen av akademins verksamhet och årets pristagare på Smålands museum kom runt 70 personer (ostkakan som Växjö kommun stod för tog slut helt!) och till domkyrkan minst dubbelt så många. Musica Vitaes medverkan gladde särskilt de närvarande.

Musica Vitae musicerar och pristagarna talar

 

 

 

 

 

Akademins pristagare 2017 och ny ledamot installeras

2017-10-31 av . Inga kommentarer ».

Jujja Wieslander, skapare av Mamma Mu, får 30 000 kronor av Smålands Akademi som årets Emilprismottagare.

Martin Emtenäs, känd naturprofil i tv, mottar Linnépriset på också 30 000 kronor. Wallquistpriset på 25 000 kronor tilldelas teologen Susanne Wigorts Yngvesson och Dag Hammarskjöldspris på likaledes 25 000 kronor går till Dagens Nyheters Nathan Shachar. Det helt nya Hyltén-Cavallius-pris på 30 000 kronor får Håkan Nordmark, historiker och antikvarie i Växjö.

Smålands Akademi har också utsett Kristina Alsér från Locknevi, Vimmerby, till ny ledamot på stol nr 1. Den innehades från början i av Astrid Lindgren. Alsér har tidigare varit landshövding i Kronoberg. Hon kommer från företagsvärlden och sitter i Ingenjörsvetenskapsakademin.

Från och med nästa år öppnar Smålandsakademin nomineringsprocessen till de olika priserna. Via akademins hemsida kan vem som helst nominera i fortsättningen. Inkom före den 15 februari med motiverade nomineringar till de olika pris Akademin delar ut. Kontakta sekr Erik Lindfelt.

Priserna delas ut i Växjö domkyrka kl 17 lördagen den 11 november. Dagen efter installeras Kristina Alsér på sin stol.

Prismotiveringar:

Smålands Akademis Linnépris tilldelas Martin Emtenäs
För det engagemang och den entusiasm varmed han presenterat natur i Sverige och i världen i ett stort antal tv-program och för den kunskap om Sveriges flora och fauna som han skarpt fångat i bokform både för barn och vuxna.

Med stöd från Södra Skogsägarna

Smålands Akademis Emilpris tilldelas Jujja Wieslander
För att hon har gett hundratusentals barn en enastående skatt av berättelser, bilder och sånger för både kropp och själ.  Tillsammans med förre maken Tomas Wieslander skapade hon Mamma Mu, Kråkan, Lillebror och Dagsspöket. Efter hans död har hon fortsatt berätta om dessa älskade barnboksfigurer. 

Med stöd från Saltkråkan AB

Smålands Akademis Wallquistpris tilldelas Susanne Wigorts Yngvesson
Denna Kalmarbördiga teolog har genom både forskning och frejdigt deltagande i det offentliga samtalet riktat sökarljuset på etiska frågor i tiden och är idag en av landets mest namnkunniga i religionsdebatten.

Med stöd från Svenska kyrkan, Växjö stift 

Smålands Akademis Hyltén-Cavallius-pris tilldelas Håkan Nordmark
Som antikvarie och historiker vid Smålands museum verkar han framgångsrikt i Gunnar Olof Hyltén-Cavallius anda där djup historisk kunskap om Småland förenas med ett historiskt berättande som engagerar en bred publik. Han har både genomfört banbrytande forskning om denna traditions betydelse och realiserat dess potential högst konkret.

Med stöd från August Åhslunds stiftelse och Stiftelsen Smålands museum  

Smålands Akademis Dag Hammarskjöldspris tilldelas Nathan Shachar
För ett hängivet journalistiskt arbete, som faktabaserat, välformulerat och engagerat under årtionden lämnat initierade rapporter från Latinamerika, Mellanöstern, Spanien och Turkiet och som därigenom har givit läsarna möjlighet att dra slutsatser, inse sammanhang och förstå verkligheten. 

Med stöd från grosshandlaren ekon dr hc Erik Malmsten

Högtidssammankomst 2017

2017-10-25 av . Inga kommentarer ».

Högtidssammankomst Smålands Akademi lördag den 11/11 i Växjö:

14.30. Smålands museum. Presentation av våra pristagare och musik av Musica Vitae.  Sedvanlig ostkaka avslutar.


17.00 Prisutdelning med tal och musik i Växjö domkyrka.

Alla är varmt välkomna!

Om Smålands Akademi i medierna:

http://vipatv.svt.se/204/priser/arkiv-for-priser/2017-11-06-martin-emtenas-far-linnepriset.html

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2017/smalands-akademi-2017/

http://www.olandsbladet.se/oland/mamma-mus-mamma-prisas-av-smalandsakademin/

http://www.aktuellanyheteriveckan.se/kultur–noumlje/smalands-akademin-har-presenterat-pristagare

Mamma Mu:s skapare prisas av Smålandsakademin

Mamma mus skapare prisas av Smålandsakademin

Smålands akademi delar ut nytt pris

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/16144/vimmerbyprofilen-tar-over-astrid-lindgrens-gamla-stol-i-akademien/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6811091

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kristina-alser-ny-ledamot-pa-astrid-lindgrens-stol?cmpid=del%3Afb%3A20171031%3Akristina-alser-ny-ledamot-pa-astrid-lindgrens-stol%3Anyh%3Alp

Växjöbo prisad av Smålands Akademi

Programledare prisas av Smålands Akademi

Kristina Alsér ny på stol 1 Smålands akademi

Smålands akademis priser offentliggjorda

Mamman till Mamma Mu fick Emilpriset

DN-journalisten Nathan Shachar får Dag Hammarskjöldpriset

https://www.journalisten.se/folk/utmarkelser

 

Smålands akademi presenterad hos författarsällskapet

2017-10-10 av . Inga kommentarer ».

Ett 50-tal personer mötte upp på Växjö bibliotek den 7 oktober då Jan-Olof Johansson och Erik Lindfelt berättade om Smålands Akademi. Arrangör för mötet var Smålands författarsällskap som höll offentligt höstmöte. Runt ett dussin av akademins ledamöter under årens lopp har också – och är – engagerade i författarsällskapet. Jan-Olof Johansson utsågs av sällskapets styrelse till hedersmedlem.

Foto: Kjell Olof Bohlin

Aronsson ny rektor för Linnéuniversitet

2017-09-25 av . Inga kommentarer ».

Regeringen har beslutat att utse Peter Aronsson, professor i historia och vice preses i Smålands Akademi, till ny rektor för Linneuniversitetet. Som prorektor har han det senaste halvåret redan vikarierat på tjänsten. Förordnandet löper från den 1 oktober 2017 till  den 30 september 2023.

–          Jag ser fram emot att få fortsätta arbetet med att leda utvecklingen av ett av Sveriges mest nyfikna och nytänkande universitet, kommenterar han.

Elisabeth Hjortvid in memoriam

2017-09-25 av . Inga kommentarer ».

Det blir tomt på Stol nr 4 nästa gång Smålands Akademi möts. Där skulle Elisabeth Hjortvid ha suttit. Efter en längre tids sjukdom har hon nu vandrat vidare till evigheten, och som vi kan önska ridande på en ståtlig häst långt från sjukdom och lidande. Ridning hörde ju till det som Elisabeth ägnade sig åt med liv och lust, långritter inte minst. Hon har skrivit flera fackböcker på temat hästar. Som en förberedelse till den uppmärksammade romanen Där Attilas häst trampat (2000) red hon bland ryttarnomader i Mongoliet för att så autentiskt som möjligt kunna skildra deras liv på folkvandringarnas tid. Så arbetade Elisabeth med sitt författarskap. Hennes intresse för historia hade redan 1988 resulterat i romanen Tjavva där handlingen med trälflickan Tjavva utspelar sig under järnåldern. Även inför denna roman förberedde hon sig praktiskt för att kunna skildra livet på järnåldern så korrekt som möjligt. 1991 kom fortsättningen på Tjavvas äventyr med romanen Tjavva på Långvind.

Gedigen kunskap i ämnet historia hade Elisabeth skaffat sig genom studierna vid Uppsala universitet som resulterade i en fil.mag. i ämnena historia, nordiska språk och litteraturhistoria. Hon fick därefter en adjunktstjänst vid Västerviks gymnasium där hon undervisade i svenska och historia. Hennes skönlitterära debut kom 1974 med Tara, Barbros första häst.

Elisabeths erfarenhet av långritt gjorde att hon med inlevelse kunde skildra livet till häst i den historiska romanen Dackes ryttare Sigge (2007), där hon låter en flicka ikläda sig rollen som en av Dackes krigare. Hennes sista roman blev Klyva vinden (2016), där handlingen utspelar sig på 300-talet f.Kr. Hennes omfattande produktion inrymmer också en rad bilderböcker.

Bilden av Elisabeth blir inte fullständig om man inte också nämner hennes stora intresse för hundar. Det gladde henne under den långt utdragna sjukdomsperioden att hon orkade skaffa en ny hund som följeslagare. Han måste nu sakna sin matte och undra vart hon har tagit vägen.

Kort tid efter det att Elisabeth tilldelats Emilpriset av Smålands Akademi blev hon själv en av ledamöterna. Vi minns med glädje hennes smittande entusiasm och idérikedom. Hon engagerade sig i Akademins arbete och var redaktör för en av skrifterna. Hon var också en flitig och uppskattad föreläsare, bland annat om Småländska ord och läten, en bok hon var redaktör för. Hon medverkade även med texter i flertalet av Akademins skrifter.

Om man ska ge en sammanfattande beskrivning av Elisabeth, så skulle man kunna säga att hon var den småländska envisheten och segheten personifierad. Hon besatt även ett rikt mått av snille. Vi sörjer henne och känner djupt deltagande med hennes make och döttrar och deras familjer.

 

För Smålands Akademi

Ingrid Nettervik                          Jan-Olof Johansson

 

 

Smålands Akademi och Smålands Gille

2017-04-17 av . Inga kommentarer ».

Mötet mellan akademi och gille präglades av att det var den 8 april 2017, dagen efter attentatet i Stockholm. Skulle programmet ställas in eller ändras av respekt för offren, eller genomföras för att visa att gemenskapen är starkare än rädslan? Vi valde det senare, och programmet präglades av värme, allvar och värdighet.

Odd Zschiedrichs tal vid kvällens middag Tack Smålands Gille

 

Akademin sammanträder – och föreläser

2017-04-11 av . Inga kommentarer ».

”Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort.” skaldar Tegnér i ”Det eviga”. Smålands Akademi fick anledning att återvända till dessa rader ett par gånger under sin Stockholmsvistelse den 7-8 april 2017.

Vi genomförde offentligt möte på ABF-huset där vår senaste bok ”Småland – en kärleksförklaring” presenterades. Vår kommande bok om mat, dryck och måltid med småländsk anknytning fick också  en kort förhandspresentation.Ett 30-tal personer deltog på mötet.

Akademins årsmöte hölls i traditionsrika lokaler – hos den äldre och något mer kända ”storasysterakademin” i Börshuset.

Smålands Akademi i Stockholm

2017-03-26 av Peter Aronsson. Inga kommentarer ».

Lördagen den 8 april kl 12 presenterar vi vår bok ”Småland – en kärleksförklaring” på ABF-huset, Sveavägen 41. Bokens redaktör Stefan Edman leder presentationen. Flera av författarna medverkar. Alla är varmt välkomna!

Över 4000 på SmåLit i Jönköping och Värnamo

2017-02-15 av . Inga kommentarer ».

Det blev rekordpublik för Smålands litteraturfestival. Smålands akademi medverkade med bokbord (tillsammans med Smålands författarsällskap). På bilden Inger Maria Johansson, Lars-Åke Engblom, Carin Rickardsson och Yvonne Teiffel.WP_20170204_11_53_33_Pro