Anders Wejryd

Född 1948 i Falköping.
Föräldrar: Teol dr Harald Wejryd och Fil mag Birgitta Wejryd.
Gift med förvaltningschef Kajsa Wejryd, f Malmfors.
Barn: Erik, leg läk, född 1973, Lisa, komminister, född 1976, Johan, fil kand, född 1978.

Student i Västerås 1968. Teol kand i Uppsala 1972. Prästvigd i Västerås 1972. Prästtjänster i Västerås stift 1972-1985. Kyrkoherde i Munktorps pastorat 1976-1985. Kyrkoherde i Arboga pastorat och kontraktsprost i Köpings-Arboga kontrakt 1985-1987. Chef för Ersta diakonisällskap i Stockholm (Ersta sjukhus, Ersta högskola m.m.) 1987-1995.
Biskop i Växjö stift sedan 1995.Vald till Ärkebiskop 2006.

Ledamot av centralstyrelsen för Sveriges Elevers Centralorganisation (SECO) 1964-1968. Ordf i Kristna Studentrörelsen i Uppsala UNITAS 1969. Vice ordf i Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd 1970-1972. Ledamot av Lutherhjälpens styrelse 1970-1980. Delegat för Svenska kyrkan vid Lutherska Världsförbundets generalförsamling 1970 och 2003 samt vid Kyrkornas Världsråds generalförsamling 1975. U-landsutbildning vid Sandöskolan 1973-1974. Ordf för Förbundet S:t Lukas 1993-1998. Ordf för Svenska kyrkans press AB 1997-2002. Ordf i Lutherhjälpen 1999-2002. Ledamot av Lutherska Världsförbundets Council och ordf i dess Project Committee on Mission and Development sedan 2003. Ordf i Svenska kyrkans Ekumeniska kommitté sedan 2004. Hedersledamot av Kalmar nation i Uppsala sedan 1997 och av Smålands nation i Uppsala sedan 1998.

Skrivit: Närvarande, Arcus 1997. I övrigt medarbetat i böcker, tidningar och tidskrifter. Fast medarbetare i Svensk Kyrkotidning. Medarbetar regelbundet i Barometern och Smålandsposten.