Kontakt

Preses: Kristina Alsér

Vice preses och webb: Peter Aronsson

Sekreterare: Meg Nömgård
072-463 75 93

Nomineringsmottagare för pris: Erik Lindfelt.
070-826 93 03. E-post erik.lindfelt(at)outlook.com

Swish: 123 081 88 98

Organisationsnummer: 82 95 02-6242

Plusgirokonto: 130 25 84-6

Fakturor skickas till kassören: Smålands akademi, c/o Örjan Molander, Rådmansgatan 15, 392 36 Kalmar. Alternativt E-post: orjan.molander65(at)gmail.com