Fredrik Sjöberg dubbelt hyllad

2018-05-22 av . Inga kommentarer ».

Smålands Akademis ledamot Fredrik Sjöberg var en av dem som fick ta emot kunglig medalj på Drottningholms slott den 12 juni. Fredrik fick medaljen i 8:e storleken i Serafimerordens band för ”betydande insatser som författare”. Tidigare i vår fick han också Axel Liffner-stipendiet på 30 000 kronor av Aftonbladet Kultur. Motiveringen lyder: “Fredrik Sjöberg granskar litteraturen och naturen med en nyfiken misstänksamhet. Fascination och aversion formuleras med samma eleganta kvickhet. Det lätta språket bärs upp av tankens tyngd, analyser som varsamt förpuppats till vackra ordfjärilar. Organiskt eller oorganiskt, mänskligt eller animaliskt, allt studeras genom ett förstoringsglas utrustat med en humor som ger allting dess rätta proportioner. På så vis kan han, med Tomas Thorilds ord: ‘döma allt efter sin grad och sin art’. Han är sin egen textuella biotop där näring, odling och blomning ingår i ett kretslopp som borde avundas av andra, inte lika harmoniskt uppodlade kulturer.”

I maj förärades Fredrik Sjöberg Axel Liffner-stipendiet på 30 000 kronor av Aftonbladet Kultur. Motiveringen lyder: “Fredrik Sjöberg granskar litteraturen och naturen med en nyfiken misstänksamhet. Fascination och aversion formuleras med samma eleganta kvickhet.
Det lätta språket bärs upp av tankens tyngd, analyser som varsamt förpuppats till vackra ordfjärilar. Organiskt eller oorganiskt, mänskligt eller animaliskt, allt studeras genom ett förstoringsglas utrustat med en humor som ger allting dess rätta proportioner. På så vis kan han, med Tomas Thorilds ord: ‘döma allt efter sin grad och sin art’. Han är sin egen textuella biotop där näring, odling och blomning ingår i ett kretslopp som borde avundas av andra, inte lika harmoniskt uppodlade kulturer.”

Lämna en kommentar