In memoriam Lars-Olof Larsson

2020-04-19 av . Inga kommentarer ».

En av Smålands akademis grundare, Lars-Olof Larsson, har avlidit. Vi minns med stor tacksamhet det arbete och den omsorg han visade akademin. Hans arbete bidrog på avgörande sätt till den kvalitet och framgång som Smålands akademis arbete haft sedan dess.

Minnesord har publicerats bland annat i Smålandsposten och Barometern:

Minnesord över Lars-Olof Larsson

Lämna en kommentar