Fem prisas av Smålands Akademi – Växjöbiskopen ny ledamot

2021-10-26 av Örjan Molander. Inga kommentarer ».

Biskopen i Växjö stift Fredrik Modéus, bördig från Jönköping, tar plats i Smålands Akademi. Initiativet till akademin kom från en av hans företrädare och de flesta Växjöbiskopar har därefter varit ledamöter. Han kommer att inta stol nummer 5.

Årets priser går till fem förtjänta. Två musiker, en författare, en teaterman och ett företagarpar som arbetar med fröer.

Smålands Akademis Linnépris 2021 tilldelas Inger och Mats Runeson

I en tid av allvarliga hot mot planetens biologiska mångfald har paret Runeson – i linneansk anda – målmedvetet och med stor kunskap och kärlek utformat sortiment av frön och plantor av vilda örter och gräs och därmed stimulerat till anläggandet av ”ängar” runtom i Sverige; miljöer av stor skönhet och kulturhistoria som aktivt främjar pollinerande insekter, småfåglar och mullens ekosystem.

Priset sponsras av Sparbanken Eken och är på 40 000 kronor. Inger och Mats Runeson driver Pratensis – Ängsfröer och ängsplantor

Smålands Akademis Emilpris 2021 tilldelas Martin Widmark

För ett aldrig sinande fantasiflöde som har resulterat i ett oförlikneligt författarskap med genomslag över hela världen, och för ett brinnande patos för att främja barns och ungas läsning. Martin Widmark är visionären som får saker att hända, som projektet En läsande klass, och har genom Nelly Rapp, Halvdan viking och de unga detektiverna i dundersuccén LasseMajas detektivbyrå fått tusentals barn att börja sluka böcker.

Priset sponsras av Astrid Lindgren AB och är på 30 000 kronor. Martin Widmark – Wikipedia

Smålands Akademis Wallquistpris 2021 tilldelas Tomas Boström

Den smålandsfödde musikern och författaren Tomas Boström har i decennier, med sin omfattande och särpräglade produktion av betydelsebärande text och musik och genom sina framträdanden, förnyat och fördjupat den svenska andliga sångskatten. Ett liv vigt åt kristen musik – toner och texter som genom honom fått internationell spridning. 

Priset sponsras av Växjö stift och är på 25 000 kronor. Tomas Boström – Wikipedia

Smålands Akademis Jon Engström-pris 2021 tilldelas Jan Dzedins

Som okuvlig kulturentreprenör har Jan Dzedins verkat i alla de tre smålandslänen. Jönköpingsbaserade Teateri – landskapets enda fria, professionella barn- och ungdomsteater – och Cirkus i glasriket är två av många exempel på verksamheter som engagerat denne mångsidige och samhällsengagerade teaterman.

Priset sponsras av Barometern/Stiftelsen Barometern och är på 50 000 kronor. dzedins.se

Smålands Akademis Smålands Kulturpris 2021 tilldelas Karolina Bengtsson

Sopranen Karolina Bengtssons unika röst, i kombination med ett målmedvetet arbete, gör att hon nu befinner sig i början av det som kommer att bli en strålande karriär. Samtidigt som världen öppnar sig återvänder denna dotter av Skatelöv alltid till sin hembygd och berikar både små och stora sammanhang med sin sång

Priset sponsras av Bertil och Gun Olsson och är på 75 000 kronor. News (debut.de)

Lämna en kommentar