Lars Bergquist har avlidit

2022-10-24 av . Inga kommentarer ».

Lars Bergquist föddes på Svenska flaggans dag, som det hette på den tiden, år 1930. Han var äldste sonen i en brödratrio. Fadern Thorwald Bergquist hann under sin karriär med att vara såväl justitieminister som generaldirektör för Socialstyrelsen och landshövding i Växjö.

Efter studier i Lund, och en kortare tid som journalist, blev Lars Bergquists bana diplomatins, då han 1960 utsågs till pressattaché vid ambassaden i Paris. Under ett par år på 60-talet var han sedan pressekreterare till statsminister Tage Erlander innan han återvände till Utrikesdepartementet. Därefter följde intressanta uppgifter vid ambassaderna i Moskva, Warszawa, London och åter en gång Paris innan han utnämndes till ambassadör. Som sådan var han verksam i Peking 1982-88 samt vid Heliga stolen 1988-1993.

Vid sidan om sin framgångsrika diplomatiska karriär ägnade sig Lars Bergquist åt omfattande forskning som resulterade i ett stort antal böcker inom det breda kulturområdet. Framför allt ägnade har sig mycket åt Emanuel Swedenborg och Bergquist kom att bli en av Sveriges främsta specialister på denne mytomspunne vetenskapsman, filosof och teolog på 1700-talet.

Lars Bergquists intresse omfattade även flera andra kulturpersonligheter som t.ex. Per Brahe och Adolf Erik Nordenskiöld och han var dessutom engagerad i två stora jubiléer i början av vårt århundrade. Då gällde det 700-års minnet av Heliga Birgittas födelse 2003 och 300-års manifesterandet av Carl von Linnés födelse 2007. I samband med det senare av dessa båda stora jubiléer utgav Bergquist ett av sina större verk ”Om botanikens grunder”.

I anslutning till sin ambassadörstid i Peking började Lars Bergquist intressera sig för klassisk kinesisk poesi, vilket ledde till att han översatte och tolkade flera av de dikter han mötte till svenska, framför allt lyrik från Tangdynastin. Bergquist har även givit ut flera andra volymer i vitt skilda ämnen inom kulturområdet.

Lars Bergquist invaldes i Smålands Akademi på stol 6 år 1995, där han efterträdde en annan framstående kulturpersonlighet, Alf Henrikson. Han verkade sedan i Akademin fram till 2008, bland annat under ett antal år som preses, innan han föredrog att övergå till att bli senior ledamot, vilket han var till sin bortgång den 25 september i år i Åbo. Innan Bergquist blev invald i Smålands Akademi fick han av Akademin motta Östrabopriset till Esaias Tegnérs minne 1994.

Under senare år, efter avflyttningen till Finland, upphörde tyvärr kontakten till stor del mellan Lars Bergquist och Smålands Akademi. Jag hade emellertid nöjet att träffa honom vid en av Litteraturdagarna i Mariehamn på Åland för några år sedan. Det blev ett roligt och kärt återseende och vi satt och talade i halvannan timme innan han måste skynda vidare. 

Och jag förundrades då, och gör det även nu, över med vilken lätthet Lars Bergquist kunde tala om stort och smått, om allvarligt och glädjefyllt, om allmänna ting och andliga. Hela tiden med en positiv grundton, som gjorde att man alltid kände sig klokare när mötena med honom var över. Smålands Akademi känner sorg och saknad efter Lars Bergquist men även tacksamhet och glädje över förmånen att på en av stolarna haft en så mångkunnig och vältalig kulturpersonlighet runt sammanträdesbordet!

För Smålands Akademi 

Odd Zschiedrich

Lämna en kommentar