Minnesord över Ingrid Nettervik

2023-06-07 av . Inga kommentarer ».

Som tidigare meddelats har förra universitetslektorn Ingrid Nettervik, Växjö avlidit.

Ingrid Nettervik var Växjöbo men skulle inte kalla sig smålänning. Hennes tal röjde hennes västgötska ursprung i Alingsås medan hennes språk var det korrekta svenska. Det svenska språket var hennes kall att vårda. Som lärare i svenska och som ordförande i Svensklärarföreningen fick detta ett särskilt uttryck under många år.

Icke desto mindre kom det småländska skriftställandet att bli en stor del av hennes engagemang. Avgörande var säkert inte men ändå för Ingrid betydelsefullt att hon bjudits upp av Vilhelm Moberg till dans då den dansen fick sin fortsättning i Vilhelm Moberg-Sällskapet där hon var dess entusiastiska ordförande under många år.

Smålands akademi kallade också på Ingrid och 2003 valdes hon in på stol nummer 5. Där blev hennes betydelse allt större och efter en tid blev hon dess sekreterare. Med tålmodighet och noggrannhet skötte hon denna syssla. Tålamodet krävdes inte minst för att få in alla bidrag från övriga ledamöter och pristagare till publicerandet av årsskriften som var något utav Ingrids särskilda skötebarn. När hon lämnade posten som sekreterare hade hon svårt att acceptera övergången till digital publicering. Det på papper tryckta och i handen hållna kunde inte förgås som ett digitalt dokument som låter sig deletas, fast Ingrid skulle sagt raderas, på bråkdelen av en sekund.  

Det var boken som hade ett värde för Ingrid. Hon omgavs av böcker rent bokstavligt i sitt hem och som ständig läsare höll hon sig underkunnig om framför allt den svenska skönlitteraturen. Ett särskilt intresse för och kärlek till barnboken hade hon vilket betydde i den småländska akademin att hon spelade en stor roll för framtagande och det offentliga presenterandet av pristagare till det så kallade Emil-priset som sponsrades i många år av Saltkråkan.

Smålands akademi firar förutom utgivande av böcker sin årliga högtidssammankomst i november med utdelande av priser alternerande årsvis i de tre småländska residensstäderna. Dessutom gör akademin besök i någon småländsk kommun varje vår och erbjuder sina tjänster som föredrag och andra kulturprogram. Ingrid var den som med precision höll i kontakterna med både landshövdingar och biskopar, kommunalråd och kultursekreterare för att dessa evenemang skulle bli så bra som möjligt. Hon låg alltid steget före och övriga kunde gå in på de vägar som hon banat. 

Smålands akademi utnämnde henne till hedersledamot när hon lämnade sin stol. Småland lämnade hon dock aldrig och nu när hennes stund på jorden är till ända uttrycker akademin sitt tack och önskar henne vila i frid.

Jan-Olof Johansson

F d preses och hedersledamot i Smålands akademi

Minnesord av Ulf Beijbom:

Ingrid Nettervik

1936-2023

Universitetslektorn och Vilhelm Moberg-Sällskapets ordförande Ingrid Nettervik, Växjö har gått bort 87 år gammal. Hennes närmast sörjande är barnen Björn och Kerstin Nettervik med familjer.

Här har en livssprudlande verksamhet avbrutits mitt i loppet, vilket i synnerhet berör ett av landets största och produktivaste litterära sällskap. Trots att Ingrid inte var sällskapets grundare var hon i kraft av sin kreativitet och ihärdighet dess verkliga skapare. Det var hon som på kort tid drev upp medlemssiffran till över 1000, såg till att skriftserien fick gedigen litterär eller historisk halt och att medlemsträffarna blev omskrivna kulturevenemang kring framstående föredragshållare och pristagare. Verksamheten utsträcktes långt utanför Växjö och Småland med aktörer överallt dit Mobergs ord nådde. Allt detta sporrades av Ingrids handlingskraft och visioner som också gjorde avtryck i andra medier än litteraturens. Ingrids gärning var dock inget självändamål, därtill var hon för inkännande och ödmjuk. Däremot kan man tala om hennes stolthet, grundad i tacksamhet över det kulturarv hon vårdade och som inspirerade hennes eget författarskap och handledande av studenter och andra Mobergentusiaster.

Vilhelm Moberg hade Ingrid mött tidigt i sitt litteraturforskande och mötet inspirerade till hennes första Mobergstudie. Trots ett helt annat ämne för doktorsavhandlingen – Ängslans bilder. Symbol och verklighet i Per Gunnar Evanders roman Uppkomlingarna, 1984 – och värvet som

gymnasie- och universitetslektor återvände hon för att tränga djupare in i det mobergska författarlandskapet, en vandring som gjorde henne till en av våra främsta kännare av Sveriges näst Strindberg mest omfattande författarskap. Få har rört sig ledigare i det mobergska ordets marker, få har delat med sig frikostigare.

Ingrid Netterviks bortgång innebär att Växjö förlorat en av sina stora kulturpersonligheter. Jag är stolt över att som Moberg-Sällskapets sekreterare fram till i fjor ha fått arbeta vid hennes sida. Oförglömlig är bilden av Ingrid i ur och skur cyklande utmed stadens gator, alltid mot bestämda mål som stadsbiblioteket eller Utvandrarnas hus, ständigt mot nya idéer och med blicken välvilligt strålande mot kända och okända.

Ulf Beijbom, professor

Lämna en kommentar