Olle Wingborg in memoriam

2021-06-23 av . Inga kommentarer ».

Olle Wingborg, ledamot och vän, har avlidit efter ett långt och rikt liv i bildningens tjänst. Han blev 93 år.

År 1974 kom han och hustrun Monica till Växjö där Olle tillträdde tjänsten som stifts- och landsbibliotekarie. Med liv och lust bidrog han till att ytterligare öppna bibliotekets rika bok- och kulturskatt för den stora allmänheten. Han medverkade också aktivt vid tillkomsten av stadens nya bibliotekshus. Olle var en känd och uppskattad profil i stadens och länets sociala och kulturella liv; dagligdags kunde man se honom vandra fram med energiska steg och ett smittande leende på läpparna. På ryggen hängde alltid Kånken, säkerligen fylld med nyutgivna spännande böcker.

Wingborg var en lärd och bred humanist med betydande intresse för existentiella frågor. Han var förtrogen med såväl Mäster Eckhart och andra mystiker som med vår egen tids öppna andlighet; kyrklig dogmatism hade i honom en svuren fiende!  Många läste Olles kulturartiklar i Smålandsposten, formulerade med elegans, humor och en ambition att utmana till omprövning och nya perspektiv. Hans författarskap rymmer i övrigt främst en lång rad oumbärliga bibliografier.

Från starten 1993 kom Olle Wingborg med i Smålands Akademi. Här satte han avtryck genom sin beläsenhet, nyfikenhet och vilja till dialog. Även som senior ledamot gladde han och Monica oss alla genom att ofta delta vid Akademins högtidssammankomster.

 Vi tänker på vår vän Olle med stor glädje och tacksamhet.

 Stefan Edman, stol nummer 8

Lämna en kommentar