Ingrid Nettervik in memoriam

2023-06-01 av . Inga kommentarer ».

Ingrid Nettervik föddes den 14 mars 1936 och avled den 13 maj 2023. Flera runor har tecknat hennes avgörande bidrag till olika litterära sällskap och gärning som litteraturvetare vid Växjö universitet där hon bidrog till att etablera ett starkt kunskapsfält kring barnlitteratur.

Vi i Smålands Akademi har kunnat dra nytta av hennes gedigna kunnande, goda humör och energi både som ledamot och under lång tid som sekreterare.

Begravningen äger rum lördag den 3 juni i Växjö domkyrka. I ljust minne bevarad.

Så minns vi Margareta Strömstedt!

2023-04-18 av . Inga kommentarer ».

Margareta Strömstedt, författare, journalist, översättare och tillika ledamot av vår akademi avled den 28 mars 2023, nästan 92 år gammal.

Jag minns den kulna novemberdagen 1993 när Jan Arvid Hellström, Växjöstiftets nye, kreative biskop – något av en Gösta Berling-gestalt – slog klubban i bordet och hälsade oss alla välkomna till purfärska Smålands Akademi.  Vi satt där i det vackra röda kapitelhuset invid Domkyrkan, i salen där Linné gick i skola och Tegner höll sina högstämda festtal. Och vi var, som sig bör, aderton ledamöter, med Astrid Lindgren på stol nummer 1, Torgny Lindgren och Alf Henriksson på fyran respektive sexan. Och Margareta Strömstedt på stol sju!

Snart tog vårt arbete fart, med priser, bokutgivning, kommunbesök och föredrag, allt under den stolta devisen ”att sprida glans och ljus över den småländska vitterheten”. Margareta deltog med liv och lust; klok, erfaren, empatisk, lyssnande. Älskvärd och ödmjuk men också – om så behövdes – vass och bottenärligt granskande. 

Hon kom med en fläkt av huvudstadens kulturliv. Många av oss visste att hon en gång stegat upp till självaste Olof Lagercrantz på DN och efterlyst bättre bevakning av barnkulturen – för att strax därefter själv få uppdraget! Vi beundrade hennes rika tv-produktioner och mindes bland annat den dråpliga intervjun med lanthandlaren i Berg i dokumentären om Elin Wägner. Vi hade läst ”Astrid Lindgren – en levnadsteckning” , Margaretas hyllade och personligt färgade biografi över sin legendariska vän. 

Men Margareta Strömstedt var också djupt förankrad i sitt äskade Småland; född i Ljungby, realexamen i Alvesta, studenten i Växjö (långt senare hedersdoktor vid Linnéuniversitetet).  Hon växte upp i de frommaste av väckelsebygder där hennes far var predikant i bönhusen i Lagan, Torpsbruk och Moheda.  Den vidsynte pappa August var Margaretas stora trygghet i en familj där mamma var sjuklig. En barndom hon skarpögt och med inlevelse skildrar i ”Julstädningen och döden” och i de fem delvis självbiografiska Majkenböckerna.  

Jag hade privilegiet att få sitta stolsgranne med Margareta. Hon hade en underbar karisma; blicken, rösten, alltid med stark närvarokänsla och livfullt engagemang.  ”Bubblande av kärlek” som Maria Schottenius uttryckte det i DN. 

De sista åren orkade hon inte delta i våra möten. Vi bevarar henne i ljust minne och tacksamhet, för allt vad hon gav oss och Akademin, av lärdom, livserfarenhet, humor och omsorg.

STEFAN EDMAN

Stol 8

Dussinet arrangemang i Värnamo lockade nästan 400

2023-04-02 av . Inga kommentarer ».

Avslutning på vårt kommunbesök i Värnamo blev ett seminarium på Vandalorum under temat ”Det uppfinningsrika Småland” – vårt nya stora projekt – med kommunfolk, näringslivsmänniskor och personer från civilsamhället. Lars Alkner, Värnamos kulturchef, höll ihop samtalet. Det var också han som med entusiasm och stor energi organiserat hela besöket. Dessförinnan bjöd ledamöterna på en radda föreläsningar och muntrationer, bland annat i Värnamos nya kulturhus Gummifabriken.

Bilder:

Från seminariet på Vandalorum

Några av ledamöterna samlade i Rutan på Flanaden


Fredrik Modéus om existentiell hälsa

Birgit Carlstén läste Alf Henriksons dråpliga saga i fizzet som rymde till Apladalen – i Apladalen.

Gummifabriken

Välkomna till Smålands Akademis vårbesök i Värnamo

2023-03-13 av . Inga kommentarer ».

Torsdag 30 mars

Föreläsningsmaraton på stadsbiblioteket! En rad intressanta föredrag avlöser varandra på Biblioteksscenen på Stadsbiblioteket i Gummifabriken.

15 Stadsbiblioteket, Gummifabriken

Ulf Beijbom: Svenska och i synnerhet småländska ortnamn på Nordamerikas karta.

Föredraget handlar om det tusental ortnamn som svenska emigranter lämnade efter sig i USA, inte minst i Minnesota. Många ortnamn har en spännande förhistoria som berättar om hur svenskar kom dit.

Ulf Beijbom var chef för Svenska Emigrantinstitutet från dess grundande 1966 till 2002. Dessutom professor i historia med utvandringen som specialitet.

16 Stadsbiblioteket, Gummifabriken

Lennart Johansson: Från motbok till after work – svensk alkoholpolitik och alkoholkultur i förändring

Utifrån sin bok ”Staten, supen och systemet” ger Lennart Johansson en översiktlig bild av svensk alkoholpolitik under 1900-talet. Det finns knappast någon fråga som varit så omdebatterad och som varit föremål för så många statliga utredningar som alkoholfrågan. Varför har just alkoholfrågan blivit det svenska samhällets gordiska knut?

Lennart Johansson är docent i historia vid Lunds universitet och länsmuseichef i Växjö, vilket inkluderar chefskap för Smålands museum, Sveriges Glasmuseum och Utvandrarnas hus. Han disputerade i Lund 1995 på avhandlingen ”Systemet lagom”, en analys av det politiska spelet inför förbudsomröstningen 1922. Han har skrivit ett flertal böcker och artiklar om Smålands moderna historia, men har främst forskat om svensk och nordisk alkoholpolitik och alkoholkultur.

17 Stadsbiblioteket, Gummifabriken

Erik Lindfelt & Lennart Johansson: Små land – nedslag i ett stort och spretigt landskap

Småland är ett av Sveriges största landskap både till yta och befolkning. Men vad är typiskt småländskt? Inte helt glasklart. Landskapet är också synnerligen spretigt. Idag är det uppdelat på hela fem län till exempel. Med hjälp av Lennart Johansson blickar Erik Lindfelt ut över vårt landskap.

Erik Lindfelt är frilansjournalist i Jönköping. Tidigare har han varit bibliotekschef i Jönköpings kommun. Före detta mångårig medarbetare vid Sveriges Radio. Rötterna i Hakarps socken.

Lennart Johansson är docent i historia vid Lunds universitet och länsmuseichef i Växjö, vilket inkluderar chefskap för Smålands museum, Sveriges Glasmuseum och Utvandrarnas hus.

18 Stadsbiblioteket, Gummifabriken

Cecilia Davidsson: Vad skulle Vilhelm Moberg ha sagt? 

Cecilia Davidsson har skrivit lättlästa versioner av romaner av flera Smålandsförfattare, bland annat Vilhelm Mobergs Utvandrarna. Hon berättar om konsten att göra Moberg och andra Smålandsförfattare tillgängliga för en större publik

Cecilia Davidsson är författare och lektor i kreativt skrivande. Hon har utöver sitt eget författarskap även gjort lättlästa versioner av flera älskade romanklassiker.

19 Stadsbiblioteket, Gummifabriken

Lars-Åke Engblom: Guld till Småland – småländska guldmedaljörer i olympiska spel

Småländska guldmedaljörer i olympiska spel och andra höjdpunkter i Smålandsidrottens historia. Lars-Åke Engblom visar film och berättar om minnesvärda händelser och idrottens roll i landskapet.

Lars-Åke Engblom är professor i medie- och kommunikationsvetenskap, tidigare journalist och SVT-chef i Småland samt en av initiativtagarna till Smålands idrottshistoriska sällskap.

19 Hjälshammars bygdegård

Magnus Gustafsson: Mari på Gatan

Magnus Gustafsson berättar om vissångaren Maria Johansdotter. Hon hade en stor repertoar av visor och sånglekar och kallades allmänt för ”Mari på Gatan” efter torpet Gatan i Hjälshammar, där hon under större delen av sitt liv var bosatt. Hon hade en stor del av sina visor i tradition efter sin far Johan Jonasson (f. 1822 i Voxtorp), som var känd som ett stort original och som i bygden gick under tillnamnet ”Balder”.

Magnus Gustafsson är senior rådgivare på Musik i Syd och filosofie doktor i musikvetenskap. Han har under många bedrivit forskning kring olika stilar och låttyper inom svensk folkmusik. Gustafsson är en av grundarna till bland annat Smålands musikarkiv och Korrö Folkmusikfestival. Han har gett ut en rad böcker och artiklar, är riksspelman och medlem i grupperna Sågskära, Höök och Daahlensemblen. Blev 2022 invald i Kungl. Musikaliska Akademien.

19 Bredaryds bibliotek

Stefan Edman: Bråttom men inte kört!

En kväll om klimat, skogsbruk och småländskt entreprenörskap.

Stefan Edman är frilansande biolog, föreläsare och författare till 50 böcker om natur, klimat och hållbar utveckling. Han är veteran i Miljösverige och har jobbat både med stats- och miljöministrar, företag, kommuner och Naturskyddsföreningen. I drygt tjugo år var han lärare han på folkhögskolan i Växjö, men bor nu åter sedan länge hemma i Bohuslän

19 Rydaholms bibliotek

Jan-Olof Johansson: Småländska krönikor och anekdoter.

Biskop emeritus Jan-Olof Johansson, Växjö, är regelbunden krönikör i Smålandsposten sedan flera år och skriver om allt mellan himmel och jord, ofta om sitt hemland Småland. En och annan krönika kan också handla om Öland eller om Jerusalem. Han serverar ett axplock denna kväll och fyller ut med en och annan anekdot från sitt liv hemmavid eller på resor.

Fredag 31 mars

10 Kaffestugan Apladalen

Birgit Carlstén: Av och om Alf Henrikson – högläsning och musikaliska sagor

”Jag kommer att berätta om Alf Henrikson, lite om hans liv och verk, omringat av två ’musikaliska’ sagor som jag hoppas förnöjer publiken i Apladalen.” En av berättelserna utspelar sig delvis i just Apladalen. Förmiddagskaffe finns att köpa.

Birgit Carlstén är skådespelare, sångare, regissör med långt (minst 40 år) förflutet på och vid sidan av scenen. Såväl teater, tv, musikal, film som konserter (ofta franska visor, men också mycket annat) och föredrag i små och större sammanhang. Vice ordförande i Alf Henrikson-sällskapet. 

12 Stadsbiblioteket, Gummifabriken

Fredrik Modéus: Låt mina rötter gå djupt – om existentiell hållbarhet i en orolig tid

Fredrik Modéus är biskop i Växjö stift.

13 Rutan, Flanaden

Örjan Molander: Värnamo med nya byggnadsvårdsögon (stadsvandring)

Örjan Molander är chef för Kalmar läns museum och bebyggelseantikvarie. Örjan har särskilt skarpa ögon för byggnaders detaljer, arkitektur och byggnadsvård. Han lånar gärna ut sina ögon och delar med sig av vad han ser. Du får gärna bidra med din kunskap under vandringen och tillsammans upptäcker vi nya och gamla sidor av Värnamo.

15–17 Vandalorum

Seminarium: Framtidens gnosjöanda – en kreativ aktör på världsmarknaden

Korta anföranden och ett panelsamtal om hur gnosjöandan ska möta framtidens utmaningar. Fika finns att köpa.

Korta inledningsanföranden:

Peter Aronsson, rektor för Linnéuniversitetet och professor i historia

Uppfinningsrika Småland som med viss bredd söker ta sig an kreativitet genom tiderna – och kostnaderna när det brister.

Kristina Alsér, samhällsengagerad företagare och entreprenör som under nio år var landshövding i Kronobergs län

Entreprenörskapets viktiga roll för att möta framtidens utmaningar.

Lars Alkner, kulturchef Värnamo kommun, tidigare redaktionschef Värnamo Nyheter

Behöver Gnosjöandan gå i terapi? Hur skapar vi en tillväxt bortom siffrorna? Är Värnamo den andliga materialismens högborg?

Panelsamtal om framtidens Gnosjöanda med bland andra:

Peter Aronsson

Kristina Alsér

Elna Svenle, museichef Vandalorum

Lisa Lidén, klubbchef IFK Värnamo

Moderator: Lars Alkner

Flera hundra på högtidsarrangemangen i Jönköping och Huskvarna

2022-11-14 av . Inga kommentarer ».

I början av september 1968 genomfördes en småländsk långsimning. Det blev fullsatt i Huskvarna teater när Christer Junefelt i samtal med Lars-Åke Engblom berättade om sin bedrift: trots varm sensommar var vattnet rejält kallt de nästan tre milen mellan Visingsö och Jönköping. Det tog Junefelt drygt tio timmar att komma fram (först ett halvsekel senare skulle långsimningen upprepas). Stefan Edman och Birgit Carlstén framträdde också, men om annat Vätterrelaterat.

Christer Junefelt o Lars-Åke Engblom_Kerstin Ericsson[2285].jpg

Dagen före, den 11 november, fylldes Fokus i Jönköpings stadsbibliotek av nyfikna som bland annat ville höra Lundaprofessorerna Svante Nordin och Birthe Sjöberg berätta om Viktor Rydberg. Den mångsidige och Jönköpingsbördige kulturgiganten belystes ur en rad olika aspekter.

Senare på lördagen den 12 november samtalade årets Smålands Akademi-pristagare – Nina Åkerblom Nielsen (Smålands kulturpris), Eric Luth och Anna Melle (båda Viktor Rydberg), Torgny Wirén (Wallquist) samt representanter för Botaniska sällskapet (Linné) – med Erik Lindfelt på Länsmuseet inför en hundrahövdad publik. Detta arrangemang följdes av sedvanlig ostkaka tills det var dags att samlas i Kristine kyrka för högtidlig prisutdelning med tal och musik av kyrkans kammarkör under Karin Edwardssons ledning. Arrangemangen genomfördes i samarbete med Teater i Huskvarna, Viktor Rydberg-sällskapet, Senioruniversitet, Jönköpings kommun, Jönköpings läns museum, Svenska kyrkan och Sparbanksstiftelsen Alfa.

Fyra offentliga möten när Smålandskademin gästar Jönköping

2022-11-11 av . Inga kommentarer ».

Fredagen den 11 och lördagen den 12 november är Smålands Akademi i Södra Vätterbygden. Fyra arrangemang som är öppna – och gratis! – för allmänheten ordnas.

Den 11/11 ställer vi frågan: Vem var vår Viktor? Ett seminarium om Jönköpingssonen Viktor Rydberg. Det äger rum mellan kl 14 och 17 i Fokus på Stadsbiblioteket. Medverkar gör bland andra professorerna Birthe Sjöberg och Svante Nordin (som presenterar nygammal Rydbergbiografi). Det blir också musik och uppläsningar. Ett samarrangemang med Viktor Rydberg-sällskapet, Senioruniversitetet och Stadsbiblioteket.  

Lördag den 12 november är vi i Huskvarna teater: Kaffe med Vätterdopp – ett program om Vättern med bland andra våra ledamöter Stefan Edman , Birgit Carlstén och Lars-Åke Engblom. Hemlig gäst därtill! Tid kl 11 i samarrangemang med Teater i Huskvarna. 

På eftermiddagen den 12 dyker vi upp  i Röda salen på Länsmuseet som vi samarrangerar med. Då kommer årets fem pristagare (namnen offentliggörs den 1 nov) att presenteras under ledning av Erik Lindfelt. Start kl 14. I direkt anslutning efter blir det traditionsenlig ostkaka i Stadsbibliotekets café. 

Sedan går alla som vill till Kristine kyrka där vi kl 16.30 högtidligt, med tal och musik av kyrkans kammarkör, delar ut årets priser.

2022 års akademipriser utökade genom miljondonation

2022-11-01 av . Inga kommentarer ».

Två nya priser från Smålands Akademi efter miljondonation

I år delar Smålands Akademi ut fem stycken priser. Två är till Viktor Rydbergs minne och är på 100 000 kronor var. 

Viktor Rydberg-priset har tidigare sponsrats av Hall Media och delats ut vart tredje år. Sedan vår seniora ledamot Christina Hamrin donerat två miljoner kronor till akademin blir det två årliga priser, till en yngre och en äldre person som verkar i Jönköpingsförfattarens Rydbergs anda. 

De två första mottagarna blir Anna Melle, lärare, föreläsare och svenskassyrier i Jönköping och Hakarpsbördige Eric Luth, kultur- och ledarskribent samt verksam vid svenska Wikipedia. Han är född 1995.

Smålands kulturpris får Nina Åkerblom Nielsen, musiker och kompositör i Jönköping. Årets Linnépris går till Botaniska sällskapet i Jönköping för dess omfattande arbete med en lokal flora. Wallquistpriset tilldelas Torgny ”Tojje” Wirén, präst och författare i Jönköping. 

Viktor Rydberg-pris 2022 på 100 000 kronor till Eric Luth 

Förankrad i småländsk mylla, men med nyfiken blick mot omvärlden, verkar Eric Luth i Viktor Rydbergs liberala anda. Från hans unga penna flyter initierade kulturtexter och politiska kommentarer. Genom hans arbete för Wikipedia blir världen något mindre och mer begriplig

Smålands Akademi med stöd av Christina Hamrin

Eric Luth – egenföretagare och kulturskribent, i ständigt arbete för den fria kulturen (wordpress.com)

Viktor Rydberg-pris 2022 på 100 000 kronor till Anna Melle 

Med gedigen egen erfarenhet som svenskassyrier sedan 1976, skriver och föreläser Anna Melle. Likt en solfjäder breder ämnena ut sig bland kulturmöten och kulturkrockar. Med sin mångkunnighet har hon drabbat lyssnare och läsare från stora delar av det offentliga Sverige, men vi andra får också tal del av hennes livsresa i romanform och via hennes berättelser för barn och vuxna.

Smålands Akademi med stöd av Christina Hamrin

AnnaMelle.com | Kultur & Integration

Smålands kulturpris 2022 på 75 000 kronor till Nina Åkerblom Nielsen 

I Nina Åkerblom Nielsen kombineras en eldsjäls engagemang med såväl bredd som spets. Nina är en motor i Jönköpings musikliv, samtidigt som hon med sin röst nått ut till stora delar av världen genom bland annat tv-spelsmusik. Hennes repertoar rymmer allt från renässansmusik till jazz och judisk klezmertradition; idag möter vi hennes sång framför allt i barocken och folkmusiken. 

Smålands Akademi med stöd av Bertil och Gun Olsson

Nina Åkerblom Nielsen – Kompositör, musiker, sångerska, multiartist (ninaakerblom.com)

Linnépriset 2022 på 40 000 kronor till Botaniska Sällskapet i Jönköping 

Inte bara för sitt envisa folkbildningsarbete med stövlar på, utan i lika hög grad för att Botaniska sällskapet i Jönköping med ”Södra Vätterbygdens flora” bevisar att upptäckarglädjen är det vassaste vapnet i försvaret av landskapets biologiska värden.

Smålands Akademi med stöd av Sparbanken Eken

Botaniska Sällskapet – Jönköping (botaniska-jonkoping.se)

Wallquistpriset 2022 på 25 000 kronor till Torgny Wirén 

För en prästgärning som gjort avtryck hos ungdomar och vuxna. I sin tjänst bland konfirmander, ungdomar och på Jönköpings skolor har ”Tojje” genom sin öppenhet och nyfikna blick gjort skillnad för ett oräkneligt antal unga människor, för deras livsmod och framtidstro. I förkunnelse, gripande ungdomsromaner och livsnära andaktsböcker ger han ord åt mångas livserfarenhet och öppnar dörrar till ett möte med kristen tro.

Smålands Akademi med stöd av Svenska kyrkan, Växjö stift

Om Torgny Wirén (torgnywiren.se)

Lars Bergquist har avlidit

2022-10-24 av . Inga kommentarer ».

Lars Bergquist föddes på Svenska flaggans dag, som det hette på den tiden, år 1930. Han var äldste sonen i en brödratrio. Fadern Thorwald Bergquist hann under sin karriär med att vara såväl justitieminister som generaldirektör för Socialstyrelsen och landshövding i Växjö.

Efter studier i Lund, och en kortare tid som journalist, blev Lars Bergquists bana diplomatins, då han 1960 utsågs till pressattaché vid ambassaden i Paris. Under ett par år på 60-talet var han sedan pressekreterare till statsminister Tage Erlander innan han återvände till Utrikesdepartementet. Därefter följde intressanta uppgifter vid ambassaderna i Moskva, Warszawa, London och åter en gång Paris innan han utnämndes till ambassadör. Som sådan var han verksam i Peking 1982-88 samt vid Heliga stolen 1988-1993.

Vid sidan om sin framgångsrika diplomatiska karriär ägnade sig Lars Bergquist åt omfattande forskning som resulterade i ett stort antal böcker inom det breda kulturområdet. Framför allt ägnade har sig mycket åt Emanuel Swedenborg och Bergquist kom att bli en av Sveriges främsta specialister på denne mytomspunne vetenskapsman, filosof och teolog på 1700-talet.

Lars Bergquists intresse omfattade även flera andra kulturpersonligheter som t.ex. Per Brahe och Adolf Erik Nordenskiöld och han var dessutom engagerad i två stora jubiléer i början av vårt århundrade. Då gällde det 700-års minnet av Heliga Birgittas födelse 2003 och 300-års manifesterandet av Carl von Linnés födelse 2007. I samband med det senare av dessa båda stora jubiléer utgav Bergquist ett av sina större verk ”Om botanikens grunder”.

I anslutning till sin ambassadörstid i Peking började Lars Bergquist intressera sig för klassisk kinesisk poesi, vilket ledde till att han översatte och tolkade flera av de dikter han mötte till svenska, framför allt lyrik från Tangdynastin. Bergquist har även givit ut flera andra volymer i vitt skilda ämnen inom kulturområdet.

Lars Bergquist invaldes i Smålands Akademi på stol 6 år 1995, där han efterträdde en annan framstående kulturpersonlighet, Alf Henrikson. Han verkade sedan i Akademin fram till 2008, bland annat under ett antal år som preses, innan han föredrog att övergå till att bli senior ledamot, vilket han var till sin bortgång den 25 september i år i Åbo. Innan Bergquist blev invald i Smålands Akademi fick han av Akademin motta Östrabopriset till Esaias Tegnérs minne 1994.

Under senare år, efter avflyttningen till Finland, upphörde tyvärr kontakten till stor del mellan Lars Bergquist och Smålands Akademi. Jag hade emellertid nöjet att träffa honom vid en av Litteraturdagarna i Mariehamn på Åland för några år sedan. Det blev ett roligt och kärt återseende och vi satt och talade i halvannan timme innan han måste skynda vidare. 

Och jag förundrades då, och gör det även nu, över med vilken lätthet Lars Bergquist kunde tala om stort och smått, om allvarligt och glädjefyllt, om allmänna ting och andliga. Hela tiden med en positiv grundton, som gjorde att man alltid kände sig klokare när mötena med honom var över. Smålands Akademi känner sorg och saknad efter Lars Bergquist men även tacksamhet och glädje över förmånen att på en av stolarna haft en så mångkunnig och vältalig kulturpersonlighet runt sammanträdesbordet!

För Smålands Akademi 

Odd Zschiedrich

Fyra offentliga möten när Smålandskademin gästar Jönköping

2022-09-29 av . Inga kommentarer ».

Fredagen den 11 och lördagen den 12 november är Smålands Akademi i Södra Vätterbygden. Fyra arrangemang som är öppna – och gratis! – för allmänheten ordnas.

Den 11/11 ställer vi frågan: Vem var vår Viktor? Ett seminarium om Jönköpingssonen Viktor Rydberg. Det äger rum mellan kl 14 och 17 i Fokus på Stadsbiblioteket. Medverkar gör bland andra professorerna Birthe Sjöberg och Svante Nordin (som presenterar nygammal Rydbergbiografi). Det blir också musik och uppläsningar. Ett samarrangemang med Viktor Rydberg-sällskapet, Senioruniversitetet och Stadsbiblioteket.  

Lördag den 12 november är vi i Huskvarna teater: Kaffe med Vätterdopp – ett program om Vättern med bland andra våra ledamöter Stefan Edman , Birgit Carlstén och Lars-Åke Engblom. Hemlig gäst därtill! Tid kl 11 i samarrangemang med Teater i Huskvarna. 

På eftermiddagen den 12 dyker vi upp  i Röda salen på Länsmuseet som vi samarrangerar med. Då kommer årets fem pristagare (namnen offentliggörs den 1 nov) att presenteras under ledning av Erik Lindfelt. Start kl 14. I direkt anslutning efter blir det traditionsenlig ostkaka i Stadsbibliotekets café. 

Sedan går alla som vill till Kristine kyrka där vi kl 16.30 högtidligt, med tal och musik av kyrkans kammarkör, delar ut årets priser.

Storpublik på Östersjödag i Oskarshamn

2022-04-10 av . Inga kommentarer ».

Seminariedagen ”Östersjön i våra hjärtan” på Forum i Oskarshamn lockade runt 100 besökare. Fyra olika teman behandlades: Krigen och fredens hav, Östersjön i litteratur och skrönor, Håller Östersjön på att dö samt En kust och stad fylld av möjligheter. Inte minst uppskattades vår gäst, den Oskarshamnsbördige diplomaten Anders Lidén. Vid lunchen underhöll Wallquistpristagaren Tomas Boström som anlänt per båt från Gotland.

Fd diplomat Anders Lidén inleder programmet om Östersjön i krig och fred

Skrönor runt Östersjön med Odd Zschiederich och Fredrik Sjöberg
Pristagare Tomas Boström underhöll

Östersjöns miljö är hårt ansatt, men det finns ljuspunkter enligt Stefan Edman

Preses Kristina Alsér leder en panel för framtidsspaningar för Oskarshamn

Stadsvandring med akademin under kunnig ledning av Thomas Gren.